herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza z dnia 22.03.2017 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w/s wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania: rozbudowa ul. Konstytucji 3 Maja o ścieżkę rowerową , ciąg pieszo ? rowerowy, chodnik w ramach zadania inwestycyjnego pn. ?Budowa miejskiego systemu transportowych ścieżek rowerowych?


O B W I E S Z C Z E N I E

Prezydenta Grudziądza

z dnia 22.03.2017r.

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Na podstawie art.11d ust 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych ( Dz. U. z 2015r., poz.2031, z późn. zm.)

zawiadamiam

o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek ostatecznie uzupełniony 16.03.2017r. w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania:

rozbudowa ul. Konstytucji 3 Maja o ścieżkę rowerową , ciąg pieszo - rowerowy,

chodnik w ramach zadania inwestycyjnego pn.

„Budowa miejskiego systemu transportowych ścieżek rowerowych”

obejmującego działki o numerach ewidencyjnych:

1. działki będące własnością gminy - miasto Grudziądz ( będące w pasie drogi publicznej ):

obręb nr 106, dz.nr 67;

obręb nr 126, dz.nr 1/4;

obręb nr 132, dz.nr: 3/10, 4/15, 5/16, 6/2, 7/2, 8/4, 9/7, 12/2;

obręb nr 133, dz.nr 1/28, 2/198;

2. działki przejmowane pod inwestycje pochodzące z podziału nieruchomości:

obręb nr 126, dz.nr: 285/56 (285/89, 285/90, 285/91, 285/92, 285/93, 285/94);

obręb nr 132, dz.nr: 3/9 (3/11, 3/12);

3. działki, dla których konieczne jest ograniczenie w korzystaniu z nieruchomości nietrwałe:

obręb nr 126 , dz.nr: 251/3;

obręb nr 132, dz.nr: 3/9 ( 3/11, 3/12);

( Numer działki przed nawiasem oznacza działkę podlegającą podziałowi; numery działek nawiasach oznaczają działki powstałe po podziale nieruchomości; drukiem wytłuszczonym oznaczono działki przejmowane pod drogę).

W związku z powyższym, na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2016r., poz. 23 j.t., z późn. zm.) informuję, że w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w Wydziale Budownictwa i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Grudziądzu ( ul. Ratuszowa 1, pokój 313, tel. 56 45-10-292 ) w godz. 730 - 1530 od poniedziałku do czwartku, w godz. 700 - 1300 w piątek.

Powyższe zawiadomienie zostaje dodatkowo podane do publicznej wiadomości w prasie lokalnej, na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Grudziądzu w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marzena Goławska 22-03-2017 12:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marzena Goławska 22-03-2017
Ostatnia aktualizacja: - 22-03-2017 12:24