herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza z dnia 22.03.2017 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania: rozbudowa ul. Kasprowicza i ul. Solidarności o ścieżkę rowerową , ciąg pieszo ? rowerowy i chodnik w ramach zadania inwestycyjnego pn. ?Budowa miejskiego systemu transportowych ścieżek rowerowych?

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Prezydenta Grudziądza

z dnia 22.03.2017r.

 

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

 

Na podstawie art.11d ust 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych ( Dz. U. z 2015r., poz.2031, z późn. zm.)

zawiadamiam

o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek ostatecznie uzupełniony 17.03.2017r. w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania:

rozbudowa ul. Kasprowicza i ul. Solidarności o ścieżkę rowerową ,

ciąg pieszo - rowerowy i chodnik

w ramach zadania inwestycyjnego pn.

„Budowa miejskiego systemu transportowych ścieżek rowerowych”

 

obejmującego działki o numerach ewidencyjnych:

1. działki będące własnością gminy - miasto Grudziądz ( położone w pasie drogi publicznej ):

obręb nr 110, dz.nr 7/1, 8/1, 14/2, 5/6, 5/4;

obręb nr 124, dz.nr 59/1, 1/1, 1/4;

 

2. działki będące własnością gminy - miasto Grudziądz przejmowane pod drogę z podziału nieruchomości:

obręb nr 110, dz.nr 5/5 ( 5/14, 5/15 );

obręb nr 124 , dz.nr: 66/3 ( 66/8, 66/9 ); 2/1 ( 2/4, 2/5 )

 

 

( Numer działki przed nawiasem oznacza działkę podlegającą podziałowi; numery działek nawiasach oznaczają działki powstałe po podziale nieruchomości; drukiem wytłuszczonym oznaczono działki przejmowane pod drogę).

 

W związku z powyższym, na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2016r., poz. 23 j.t., z późn. zm.) informuję, że w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w Wydziale Budownictwa i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Grudziądzu ( ul. Ratuszowa 1, pokój 313, tel. 56 45-10-292 ) w godz. 730 - 1530 od poniedziałku do czwartku, w godz. 700 - 1300 w piątek.

Powyższe zawiadomienie zostaje dodatkowo podane do publicznej wiadomości w prasie lokalnej, na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Grudziądzu w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marzena Goławska 22-03-2017 12:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marzena Goławska 22-03-2017
Ostatnia aktualizacja: Marzena Goławska 22-03-2017 12:31