herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza z dnia 22.03.2017 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania: rozbudowa ul. Południowej o ścieżkę rowerową , chodnik, ciąg pieszo ? rowerowy, poszerzenie jezdni w ramach zadania inwestycyjnego pn. ?Budowa miejskiego systemu transportowych ścieżek rowerowych?

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Prezydenta Grudziądza

z dnia 21.03.2017r.

 

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

 

Na podstawie art.11d ust 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych ( Dz. U. z 2015r., poz.2031, z późn. zm.)

zawiadamiam

o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek ostatecznie uzupełniony 16.03.2017r. w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania:

rozbudowa ul. Południowej o ścieżkę rowerową , chodnik,

ciąg pieszo - rowerowy, poszerzenie jezdni

w ramach zadania inwestycyjnego pn.

„Budowa miejskiego systemu transportowych ścieżek rowerowych”

 

obejmującego działki o numerach ewidencyjnych:

1. działki będące własnością gminy - miasto Grudziądz ( będące w pasie drogi publicznej : obręb nr 124, dz.nr 84;

obręb nr 126, dz.nr: 25, 10, 27/3, 285/1, 285/56;

obręb nr 133, dz.nr: 1/29, 1/28, 6/1;

obręb nr 139, dz.nr: 4, 38/1, 38/4, 3035/2;

2. działka będąca własnością gminy - miasto Grudziądz ( będąca poza pasem drogi publicznej): obręb nr 126, dz.nr 285/92 utworzona w wyniku podziału

dz.nr 285/56 (285/89,285/90, 285/91, 285/92, 285/93, 285/94);

3. działka będąca własnością gminy-miasto Grudziądz przejmowana pod drogę z podziału: obręb nr 124, dz.nr 20/2 ( 20/3, 20/4 );

4. działka będąca własnością gminy - miasto Grudziądz przejmowana pod drogę w całości: obręb nr 124, dz.nr 20/1;

5. działka, dla której konieczne jest ograniczenie w korzystaniu z nieruchomości trwałe: obręb nr 139 , dz.nr: 1/2;

 

( Numer działki przed nawiasem oznacza działkę podlegającą podziałowi; numery działek nawiasach oznaczają działki powstałe po podziale nieruchomości; drukiem wytłuszczonym oznaczono działki przejmowane pod drogę).

 

W związku z powyższym, na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2016r., poz. 23 j.t., z późn. zm.) informuję, że w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w Wydziale Budownictwa i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Grudziądzu ( ul. Ratuszowa 1, pokój 313, tel. 56 45-10-292 ) w godz. 730 - 1530 od poniedziałku do czwartku, w godz. 700 - 1300 w piątek.

Powyższe zawiadomienie zostaje dodatkowo podane do publicznej wiadomości w prasie lokalnej, na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Grudziądzu w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marzena Goławska 22-03-2017 12:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marzena Goławska 22-03-2017
Ostatnia aktualizacja: Marzena Goławska 22-03-2017 12:57