herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument ZARZĄDZENIE NR 159/17 zmieniające Uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok 2017-05-22 13:03
dokument ZARZĄDZENIE NR 158/17 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej 2017-05-22 13:03
dokument ZARZĄDZENIE NR 157/17 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie gminy-miasto Grudziądz. 2017-05-22 13:02
dokument ZARZĄDZENIE NR 156/17 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Grudziądzu 2017-05-22 13:01
dokument ZARZĄDZENIE NR 155/17 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży 2017-05-22 13:00
dokument ZARZĄDZENIE NR 154/17 zmieniające zarządzenie w sprawie tworzenia aktów prawnych w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu 2017-05-22 12:59
dokument ZARZĄDZENIE NR 153/17 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Gierymskiego oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2017-05-22 12:58
dokument ZARZĄDZENIE NR 152/17 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok instytucji kultury – Centrum Kultury Teatr w Grudziądzu 2017-05-22 12:57
dokument ZARZĄDZENIE NR 151/17 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok instytucji kultury – Biblioteki Miejskiej im. W. Kulerskiego w Grudziądzu 2017-05-22 12:56
dokument ZARZĄDZENIE NR 150/17 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok instytucji kultury – Muzeum im. ks. dr. Wł. Łęgi w Grudziądzu 2017-05-22 12:55
dokument ZARZĄDZENIE NR 149/17 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia 2017-05-22 12:52
dokument ZARZĄDZENIE NR 148/17 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia 2017-05-22 12:51
dokument ZARZĄDZENIE NR 147/17 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy-miasto Grudziądz przeznaczonej do zbycia 2017-05-22 12:50
dokument ZARZĄDZENIE NR 146/17 w sprawie zawarcia umowy przeniesienia prawa własności nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Kosynierów Gdyńskich 17 2017-05-22 12:50
dokument ZARZĄDZENIE NR 145/17 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej części nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Północnej oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2017-05-22 12:49
dokument ZARZĄDZENIE NR 144/17 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Bolesława Prusa oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2017-04-20 08:39
dokument ZARZĄDZENIE NR 143/17 w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2017/2018 dla szkół podstawowych z oddziałami sportowymi prowadzonych przez gminę-miasto Grudziądz 2017-04-20 08:38
dokument ZARZĄDZENIE NR 142/17 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Wiślanej oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2017-04-20 08:37
dokument ZARZĄDZENIE NR 141/17 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiących własność gminy-miasto Grudziądz prawem służebności przesyłu 2017-04-20 08:36
dokument ZARZĄDZENIE NR 140/17 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej 2017-04-20 08:22
dokument ZARZĄDZENIE NR 139/17 w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2017/2018 dla szkół podstawowych prowadzonych przez gminę-miasto Grudziądz 2017-04-20 08:21
dokument ZARZĄDZENIE NR 138/17 w sprawie wystąpienia o nabycie nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz położonej przy ul. Kustronia 2017-05-22 12:48
dokument ZARZĄDZENIE NR 137/17 w sprawie przeznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz 2017-05-22 12:46
dokument ZARZĄDZENIE NR 136/17 w sprawie sporządzenia wykazów nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2017-06-14 07:24
dokument ZARZĄDZENIE NR 135/17 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu środków finansowych Funduszu Pracy przyznanych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu na 2017 rok 2017-04-20 08:20
dokument ZARZĄDZENIE NR 134/17 w sprawie objęcia udziałów w Grudziądzkich Inwestycjach Medycznych Sp. z o.o. w Grudziądzu 2017-04-20 08:14