herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza o wydaniu w dniu 25.04.2017 r. decyzji nr 2/ZRID/2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania: rozbudowa ul. Konstytucji 3 Maja o ścieżkę rowerową , ciąg pieszo ? rowerowy, chodnik w ramach zadania inwestycyjnego pn. ?Budowa miejskiego systemu transportowych ścieżek rowerowych?


O B W I E S Z C Z E N I E

Prezydenta Grudziądza

z dnia 28.04.2017r.

w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Na podstawie art.11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych ( Dz. U. z 2015r., poz.2031, z późn. zm.)

zawiadamiam

o wydaniu w dniu 25.04.2017r. decyzji nr 2/ZRID/2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania:

rozbudowa ul. Konstytucji 3 Maja o ścieżkę rowerową , ciąg pieszo - rowerowy,

chodnik w ramach zadania inwestycyjnego pn.

„Budowa miejskiego systemu transportowych ścieżek rowerowych”

obejmującego działki o numerach ewidencyjnych:

1. działki będące własnością gminy - miasto Grudziądz ( będące w pasie drogi publicznej ):

obręb nr 106, dz.nr 67;

obręb nr 126, dz.nr 1/4;

obręb nr 132, dz.nr: 3/10, 4/15, 5/16, 6/2, 7/2, 8/4, 9/7, 12/2;

obręb nr 133, dz.nr 1/28, 2/198;

2. działki przejmowane pod inwestycje pochodzące z podziału nieruchomości:

obręb nr 126, dz.nr: 285/56 (285/89, 285/90, 285/91, 285/92, 285/93, 285/94);

obręb nr 132, dz.nr: 3/9 (3/11, 3/12);

3. działki, na których nietrwale ogranicza się prawo władania nieruchomością w związku z planowaną inwestycją:

obręb nr 126 , dz.nr: 251/3;

obręb nr 132, dz.nr: 3/9 ( 3/11, 3/12);

( Numer działki przed nawiasem oznacza działkę podlegającą podziałowi; numery działek nawiasach oznaczają działki powstałe po podziale nieruchomości; drukiem wytłuszczonym oznaczono działki przejmowane pod drogę).

Z treścią tej decyzji można się zapoznać w Wydziale Budownictwa i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Grudziądzu ( ul. Ratuszowa 1, pokój 313, tel. 56 45-10-292 ) w godz. 730 - 1530 od poniedziałku do czwartku, w godz. 730 - 1300 w piątek.

Jednocześnie informuję, iż zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marzena Goławska 28-04-2017 12:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marzena Goławska 28-04-2017
Ostatnia aktualizacja: - 28-04-2017 12:11