herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza o wydaniu w dniu 25.04.2017 r. decyzji nr nr 3/ZRID/2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania: Rozbudowa ul. Granicznej o ciąg pieszo ? rowerowy, ścieżkę rowerową, chodnik, zatokę autobusową, kanalizację deszczową w ramach zadania inwestycyjnego pn. ?Budowa miejskiego systemu transportowych ścieżek rowerowych


O B W I E S Z C Z E N I E

Prezydenta Grudziądza

z dnia 28.04.2017 r.

w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2015 r. , poz. 2031, z późn. zm.)

zawiadamiam

o wydaniu w dniu 25.04.2017 r. decyzji nr 3/ZRID/2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania:

Rozbudowa ul. Granicznej o ciąg pieszo - rowerowy, ścieżkę rowerową, chodnik, zatokę autobusową, kanalizację deszczową w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa miejskiego systemu transportowych ścieżek rowerowych”,

obejmującego działki o numerach ewidencyjnych :

1. działki będące własnością gminy - miasto Grudziądz (położone w pasie drogi publicznej)

Obręb nr 72, dz. nr : 6/5, 45/2, 7/9, 46/1, 46/2, 7/6, 53/1;

Obręb nr 163, dz. nr : 17, 18;

Obręb nr 73, dz. nr : 38/1, 13/6, 35, 16/1

2. działki przejmowane pod drogę z podziału będące własnością innych podmiotów

Obręb nr 163, dz. nr : 5/1 (5/6, 5/7); 20/1 (20/6, 20/7); 21/1 (21/16, 21/17); 21/10 (21/14, 21/15); 21/11 (21/12, 21/13); 24/48 (24/73, 24/74)

Obręb nr 72, dz. nr : 33/1 (33/2, 33/3); 32/2 (32/3, 32/4)

Obręb nr 73, dz. nr 164 (164/1, 164/2); 15 (15/1, 15/2)

(Numer działki przed nawiasem oznacza działkę podlegającą podziałowi; numery działek w nawiasach oznaczają działki powstałe po podziale nieruchomości; drukiem wytłuszczonym oznaczono działki przejmowane pod drogę).

Z treścią tej decyzji można się zapoznać w Wydziale Budownictwa i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Grudziądzu (ul. Ratuszowa 1, pokój 313, Tel. 56 45-10-418) w godz. 730 - 1530 od poniedziałku do czwartku, w godz. 730 - 1300 w piątek.

Jednocześnie informuję, iż zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marzena Goławska 04-05-2017 10:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marzena Goławska 04-05-2017
Ostatnia aktualizacja: - 04-05-2017 10:13