herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza o wydaniu w dniu 16.02.2017 r. decyzji nr 186/2017 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę na inwestycję obejmującą budowę instalacji fotowoltaicznej służącej do produkcji energii elektrycznej o mocy 180 kW na terenie działki nr 20/4 ? obręb nr 159 przy ul. Malwiowej w Grudziądzu

 

 

 

PREZYDENT GRUDZIĄDZA

ul. Ratuszowa 1

86-300 Grudziądz

 

PP-I.6740.135.2017 Grudziądz, 16.05.2017 r.

 

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 353)

 

I n f o r m u j ę,

że w dniu 16.02.2017 r. została wydana decyzja nr 186/2017 zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę na inwestycję obejmującą budowę instalacji fotowoltaicznej służącej do produkcji energii elektrycznej o mocy 180 kW na terenie działki nr 20/4 - obręb nr 159 przy ul. Malwiowej w Grudziądzu.

 

Z przedmiotową decyzją oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Budownictwa i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Grudziądzu ul. Ratuszowa 1 (II piętro, pok. 313) od pon. do czw. w godz. 7.30 : 15.30,. w piątek w godz. 7.00 : 13.00.

 

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 49 ustawy z dnia z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2016 r. poz. 23, z późn. zm.), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marzena Goławska 16-05-2017 13:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marzena Goławska 16-05-2017
Ostatnia aktualizacja: Marzena Goławska 16-05-2017 13:59