herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument ZARZĄDZENIE NR 385/08 zmieniające Uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2008 rok 2008-11-04 10:49
dokument ZARZĄDZENIE NR 384/08 zmieniające Zarządzenie Nr 343/08 Prezydenta Grudziądza z dnia 6 października 2008 roku w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Polnej oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę. 2008-11-18 08:16
dokument ZARZĄDZENIE NR 383/08 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Chełmińskiej, zabudowanej garażem blaszanym oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę. 2008-11-18 08:19
dokument ZARZĄDZENIE NR 382/08 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, na cele rolnicze, części nieruchomości, położonej w Grudziądzu przy ulicy Marsz. Józefa Piłsudskiego, oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę. 2008-11-18 08:20
dokument ZARZĄDZENIE NR 381/08 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonych na terenie gminy - miasto Grudziądz 2008-11-18 08:21
dokument ZARZĄDZENIE NR 380/08 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Cichej, zabudowanej budynkiem letniskowym oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dierżawę. 2008-11-18 08:23
dokument ZARZĄDZENIE NR 379/08 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy zbiegu ulicy Parkowej z ulicą Nauczycielską, zabudowanej pawilonami handlowymi oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę. 2008-11-18 08:25
dokument ZARZĄDZENIE NR 378/08 zmieniające uchwałę w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność miasta Grudziądza 2008-11-19 13:56
dokument ZARZĄDZENIE NR 377/08 w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni Sp. z o.o. w Grudziądzu. 2008-10-30 12:59
dokument ZARZĄDZENIE NR 375/08 w sprawie powołania do składu orzekającego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Grudziądzu Pana Sławomira Biedrzyckiego 2008-11-18 08:29
dokument ZARZĄDZENIE NR 374/08 w sprawie powołania do składu orzekającego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Grudziądzu Pani Anny Tynkiewicz-Hinz 2008-11-18 08:27
dokument ZARZĄDZENIE NR 373/08 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia ceny oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 3 mieszczącego się w budynku położonym w Grudziądzu przy ul. Libelta 12 2008-10-30 13:35
dokument ZARZĄDZENIE NR 372/08 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonych na terenie gminy - miasto Grudziądz 2008-10-30 13:34
dokument ZARZĄDZENIE NR 371/08 w sprawie upoważnienia do przeprowadzania wywiadów środowiskowych w sprawach dodatków mieszkaniowych 2008-10-30 13:32
dokument ZARZĄDZENIE NR 370/08 zmieniające Uchwałę Zarządu Miasta Grudziądza w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Rekreacji i Wypoczynku w Grudziądzu 2008-10-31 11:43
dokument ZARZĄDZENIE NR 369/08 zmieniające zarządzenie w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu na 2008 rok 2008-10-30 13:30
dokument ZARZĄDZENIE NR 368/08 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej części nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Marsz. Józefa Piłsudkiego 51, oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę. 2008-10-30 13:30
dokument ZARZĄDZENIE NR 367/08 w sprawie nabycia na rzecz gminy – miasto Grudziądz prawa własności nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Orzechowej. 2008-11-18 08:13
dokument ZARZĄDZENIE NR 366/08 w sprawie ustanowienia hipoteki na nieruchomości oddanej w użytkowanie Regionalnemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. dr Wł. Biegańskiego w Grudziądzu 2008-10-30 13:28
dokument ZARZĄDZENIE NR 365/08 w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Muzeum im. ks. dr Władysława Łęgi w Grudziądzu. 2008-10-23 13:19
dokument ZARZĄDZENIE NR 364/08 zmieniające Zarządzenie Prezydenta Grudziądza w sprawie określenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań wymienionych w Uchwale Nr XXII/30/08 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie określenia zadań, na realizację których przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2008 r. 2008-10-23 13:25
dokument ZARZĄDZENIE NR 363/08 w sprawie nabycia na rzecz gminy - miasto Grudziądz prawa własności nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul Brzozowej 2008-10-30 13:25
dokument ZARZĄDZENIE NR 362/08 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiacej własność gminy - miasto Grudziądz 2008-10-30 13:24
dokument ZARZĄDZENIE NR 361/08 w sprawie nabycia na rzecz gminy - miasto Grudziądz prawa własności nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Brzozowej 2008-10-30 13:24
dokument ZARZĄDZENIE NR 360/08 w sprawie sporzadzenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz przeznaczonej do zbycia 2008-10-30 13:21
dokument ZARZĄDZENIE NR 359/08 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy - miasta Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2008-10-30 13:20
dokument ZARZĄDZENIE NR 358/08 w sprawie przedłużenia prawa użytkowania wieczystego ustanowionego na nieruchomości polożonej w Grudziądzu przy ul. Słonecznej 8 2008-10-30 13:19
dokument ZARZĄDZENIE NR 357/08 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność gminy - miasta Grudziądz 2008-10-30 13:20
dokument ZARZĄDZENIE NR 356/08 w sprawie nabycia na rzecz gminy - miasto Grudziądz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Warszawskiej. 2008-10-30 13:13
dokument ZARZĄDZENIE NR 355/08 w sprawie nabycia na rzecz gminy - miasto Grudziądz prawa własności nieruchomości położonej w Węgrowie gmina Grudziądz. 2008-10-30 13:15
dokument ZARZĄDZENIE NR 354/08 w sprawie nabycia na rzecz gminy - miasto Grudziądz prawa własności nieruchomości położonej w Węgrowie gmina Grudziądz. 2008-10-30 13:09
dokument ZARZĄDZENIE NR 353/08 w sprawie nabycia na rzecz gminy - miasto Grudziądz prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Jaśminowej 2008-10-30 13:06
dokument ZARZĄDZENIE NR 352/08 w sprawie nabycia na rzecz gminy - miasto Grudziądz nieruchomości położonej w Węgrowie, gmina Grudziądz 2008-10-30 13:05
dokument ZARZĄDZENIE NR 351/08 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej przy ulicy Chryzantemowej, z przeznaczeniem na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej oraz sporządzenie wykazu tej nieruchomości. 2008-10-30 13:04
dokument ZARZĄDZENIE NR 350/08 w sprawie nabycia na rzecz gminy - miasto Grudziądz prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Brzozowej... 2008-10-23 13:20
dokument ZARZĄDZENIE NR 349/08 w sprawie upoważnienia dyrektorów do zwolnień rodziców albo ucznia z opłat za posiłki w szkołach prowadzonych przez gminę – miasto Grudziądz 2008-10-23 13:10
dokument ZARZĄDZENIE NR 348/08 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej przy zbiegu ulicy Parkowej z ulicą Nauczycielską... 2008-10-23 13:15
dokument ZARZĄDZENIE NR 347/08 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej przy ul. Wybickiego 38... 2008-10-23 13:14
dokument ZARZĄDZENIE NR 346/08 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonych na terenie gminy - miasto Grudziądz... 2008-10-23 13:11
dokument ZARZĄDZENIE NR 345/08 w sprawie wyrażenia zgody na zakup aparatury i sprzętu medycznego przez Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. W. Biegańskiego z siedzibą w Grudziądzu 2008-10-10 12:52
dokument ZARZĄDZENIE NR 344/08 w sprawie przymusowego doprowadzenia do rejestracji przedpoborowych z rocznika 1990 zamieszkałych na terenie miasta Grudziądza. 2008-11-03 09:19
dokument ZARZĄDZENIE NR 343/08 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Polnej oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę. 2008-11-03 09:17
dokument ZARZĄDZENIE NR 342/08 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy zbiegu ulicy Parkowej z ulicą Nauczycielską, zabudowanej pawilonami handlowymi oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę. 2008-11-03 09:16
dokument ZARZĄDZENIE NR 341/08 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej przy zbiegu ul Parkowej z ul Nauczycielską... 2008-10-06 14:19
dokument ZARZĄDZENIE NR 340/08 w sprawie wykreślenia prawa odkupu nieruchomości... 2008-10-06 14:19
dokument ZARZĄDZENIE NR 339/08 w sprawie wyrażenia zgody na wykreślenie prawa odkupu nieruchomości... 2008-10-06 14:18