herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

ZARZĄDZENIE NR 257/17 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu w 2017 roku

ZARZĄDZENIE NR 257/17
PREZYDENTA GRUDZIĄDZA
z dnia 29.06.2017 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu w 2017 roku

 

 

Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r., poz. 176 z późn. zm.) oraz § 5 uchwały Nr LVIII/98/10 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 27 października 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez gminę-miasto Grudziądz (Dz. U. Woj. Kuj.-Pom. z 2010 r., Nr 182, poz. 2403) zarządzam, co następuje:

 

§ 1. W celu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu w 2017 roku powołuję komisję konkursową w składzie:

  1. Małgorzata Sadowska-Rodziewicz – Naczelnik Wydziału Kultury, Sportu i Promocji;
  2. Kinga Bączkowska – Kierownik Referatu Sportu w Wydziale Kultury, Sportu i Promocji;
  3. Anna Tadych - podinspektor w Wydziale Kultury, Sportu i Promocji.

 

§ 2. Do zadań komisji konkursowej należy w szczególności:

  1. dokonanie formalnej i merytorycznej oceny wniosków,
  2. przedłożenie Prezydentowi Grudziądza propozycji rozstrzygnięcia konkursu.

 

§ 3. Z chwilą rozstrzygnięcia konkursu komisja konkursowa ulegnie rozwiązaniu.

 

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Kultury, Sportu i Promocji.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Łukasz Froncek 29-06-2017 09:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 29-06-2017
Ostatnia aktualizacja: - 29-06-2017 09:49