herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza informujące, że w dniu 28.06.2017 r. została wydana decyzja nr 259/2017 zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę na inwestycję obejmującą budowę sieci kanalizacyjnej na terenie miejscowości Piaski i Linarczyk (teren inwestycji obejmuję dziełkę zlokalizowaną na terenie miasta Grudziądza) na terenie działki nr 19 obręb nr 146 przy ul. Kossaka w Grudziądzu.

 

PREZYDENT GRUDZIĄDZA                                       

                                                                                                                                                  Wywieszono dnia, 04.07.2017 r.

                                                                                                                                                   Zdjęto dnia, 19.07.2017 r.                                                                            

ul. Ratuszowa 1

86-300 Grudziądz

 

PP-I.6740.228.2017 Grudziądz, 04.07.2017 r.

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353)

 

I n f o r m u j ę,

że w dniu 28.06.2017 r. została wydana decyzja nr 259/2017 zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę na inwestycję obejmującą budowę sieci kanalizacyjnej na terenie miejscowości Piaski i Linarczyk (teren inwestycji obejmuję dziełkę zlokalizowaną na terenie miasta Grudziądza) na terenie działki nr 19 – obręb nr 146 przy ul. Kossaka w Grudziądzu.

 

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Budownictwa i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Grudziądz, ul. Ratuszowa 1 (II piętro, pokój 313) od poniedziałku do czwartku w godzinach 700 – 1530, w piątek w godzinach 700 – 1300.

 

Jednocześnie informują, iż zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 t.j.), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marzena Goławska 04-07-2017 10:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marzena Goławska 04-07-2017
Ostatnia aktualizacja: Marzena Goławska 04-07-2017 12:40