herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument ZARZĄDZENIE NR 339/17 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Miejskiego "Kopernik" w Grudziądzu 2017-09-25 12:47
dokument ZARZĄDZENIE NR 338/17 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Miejskiego "Tarpno" w Grudziądzu 2017-09-25 12:46
dokument ZARZĄDZENIE NR 337/17 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Miejskiego "Lotnisko" w Grudziądzu 2017-09-25 12:45
dokument ZARZĄDZENIE NR 336/17 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Miejskiego "Rządz" w Grudziądzu 2017-09-25 11:19
dokument ZARZĄDZENIE NR 335/17 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Miejskiego "Śródmieście" w Grudziądzu 2017-09-25 11:18
dokument ZARZĄDZENIE NR 334/17 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Grudziądzu 2017-09-25 11:10
dokument ZARZĄDZENIE NR 333/17 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. J.J. Śniadeckich w Grudziądzu 2017-09-25 11:08
dokument ZARZĄDZENIE NR 332/17 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych w Grudziądzu 2017-09-25 11:06
dokument ZARZĄDZENIE NR 331/17 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych i Plastycznych im. Mikołaja Kopernika w Grudziądzu 2017-09-25 11:05
dokument ZARZĄDZENIE NR 330/17 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Oskara Langego w Grudziądzu 2017-09-25 09:12
dokument ZARZĄDZENIE NR 329/17 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora III Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Grudziądzu 2017-09-25 09:11
dokument ZARZĄDZENIE NR 328/17 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Jana III Sobieskiego w Grudziądzu 2017-09-25 09:10
dokument ZARZĄDZENIE NR 327/17 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Grudziądzu 2017-09-25 09:00
dokument ZARZĄDZENIE NR 326/17 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 15 im. Komisji Edukacji Narodowej w Grudziądzu 2017-09-25 08:59
dokument ZARZĄDZENIE NR 325/17 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Stefana Żeromskiego w Grudziądzu 2017-09-25 08:59
dokument ZARZĄDZENIE NR 324/17 zmieniające Uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok 2017-09-25 08:58
dokument ZARZĄDZENIE NR 323/17 w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Gimnazjum Nr 8 w Grudziądzu 2017-09-25 08:56
dokument ZARZĄDZENIE NR 322/17 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz 2017-09-25 08:56
dokument ZARZĄDZENIE NR 321/17 zmieniające zarządzenie w sprawie określenia stawek czynszu w lokalach mieszkalnych gminy-miasto Grudziądz wchodzących w skład gminnego zasobu mieszkaniowego 2017-09-25 08:55
dokument ZARZĄDZENIE NR 320/17 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Grudziądza na lata 2017-2023 2017-09-25 08:53
dokument ZARZĄDZENIE NR 319/17 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu pomiędzy ul. Szkolnej/Klasztornej oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2017-09-25 08:52
dokument ZARZĄDZENIE NR 318/17 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2017-09-25 08:26
dokument ZARZĄDZENIE NR 317/17 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2017-09-25 08:25
dokument ZARZĄDZENIE NR 316/17 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2017-09-25 08:24
dokument ZARZĄDZENIE NR 315/17 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2017-09-25 08:23
dokument ZARZĄDZENIE NR 314/17 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2017-09-25 08:22
dokument ZARZĄDZENIE NR 313/17 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2017-09-25 08:22
dokument ZARZĄDZENIE NR 312/17 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2017-09-25 08:20
dokument ZARZĄDZENIE NR 311/17 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2017-09-25 08:19
dokument ZARZĄDZENIE NR 310/17 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2017-09-25 08:18
dokument ZARZĄDZENIE NR 309/17 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2017-09-25 08:18
dokument ZARZĄDZENIE NR 308/17 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2017-09-25 08:17
dokument ZARZĄDZENIE NR 307/17 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2017-09-25 08:06
dokument ZARZĄDZENIE NR 306/17 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2017-09-25 07:41
dokument ZARZĄDZENIE NR 305/17 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2017-09-25 07:39
dokument ZARZĄDZENIE NR 304/17 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2017-09-25 07:38
dokument ZARZĄDZENIE NR 303/17 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2017-09-25 07:37
dokument ZARZĄDZENIE NR 302/17 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2017-09-25 07:36
dokument ZARZĄDZENIE NR 301/17 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2017-09-25 07:36
dokument ZARZĄDZENIE NR 300/17 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2017-09-25 07:34
dokument ZARZĄDZENIE NR 299/17 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2017-09-25 07:34
dokument ZARZĄDZENIE NR 298/17 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2017-09-25 07:33
dokument ZARZĄDZENIE NR 297/17 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2017-09-25 07:33
dokument ZARZĄDZENIE NR 296/17 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2017-09-25 07:32
dokument ZARZĄDZENIE NR 295/17 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2017-09-25 07:30
dokument ZARZĄDZENIE NR 294/17 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2017-09-25 07:30
dokument ZARZĄDZENIE NR 293/17 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2017-09-25 07:29
dokument ZARZĄDZENIE NR 292/17 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2017-09-25 07:28
dokument ZARZĄDZENIE NR 291/17 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2017-09-25 07:28
dokument ZARZĄDZENIE NR 290/17 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2017-09-22 10:22
dokument ZARZĄDZENIE NR 289/17 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2017-09-22 10:21
dokument ZARZĄDZENIE NR 288/17 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2017-09-22 10:19
dokument ZARZĄDZENIE NR 287/17 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2017-09-22 10:15
dokument ZARZĄDZENIE NR 286/17 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu środków finansowych Funduszu Pracy przyznanych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu na 2017 rok 2017-09-22 10:12
dokument ZARZĄDZENIE NR 285/17 w sprawie oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomość położoną w Grudziądzu przy ul. Polnej z przeznaczeniem na cele rekreacyjne oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2017-09-22 10:05
dokument ZARZĄDZENIE NR 284/17 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację działań w ramach programu polityki zdrowotnej pn. "Aktywność fizyczna jako wczesna profilaktyka nowotworów" 2017-09-22 10:03
dokument ZARZĄDZENIE NR 283/17 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonej do zbycia. 2017-09-22 10:01
dokument ZARZĄDZENIE NR 282/17 w sprawie określenia wymagań dla osób ubiegających się o udzielenie upoważnienia starosty do przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów. 2017-09-22 10:00
dokument ZARZĄDZENIE NR 281/17 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu pomiędzy ul. Łęgi a ul. Zachodnią oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2017-09-22 09:58
dokument ZARZĄDZENIE NR 280/17 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie gminy-miasto Grudziądz. 2017-09-22 09:51
dokument ZARZĄDZENIE NR 279/17 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz prawem służebności gruntowej 2017-09-22 09:50
dokument ZARZĄDZENIE NR 278/17 zmieniające zarządzenie w sprawie przyznania stypendiów sportowych 2017-09-22 09:50
dokument ZARZĄDZENIE NR 277/17 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Grudziądzu 2017-09-22 09:46
dokument ZARZĄDZENIE NR 276/17 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Hoffmanna oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2017-09-22 09:42
dokument ZARZĄDZENIE NR 275/17 w sprawie ustalenia terminu sporządzenia sprawozdań zbiorczych Rb-27S i Rb-28S w miesiącach niekończących kwartału 2017-07-18 07:46
dokument ZARZĄDZENIE NR 274/17 zmieniające zarzadzenie w sprawie przyznania stypendiów sportowych 2017-09-22 09:40
dokument ZARZĄDZENIE NR 273/17 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji przeprowadzającej ocenę przydatności użytkowej materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 2017-09-01 09:03
dokument ZARZĄDZENIE NR 272/17 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Biura Rzeczy Znalezionych w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu 2017-07-17 07:58
dokument ZARZĄDZENIE NR 271/17 w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni Sp z o.o. w Grudziądzu 2017-09-01 09:02
dokument ZARZĄDZENIE NR 270/17 w sporawie wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni Sp. z o.o. w Grudziądzu 2017-09-01 09:01
dokument ZARZĄDZENIE NR 269/17 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonych w miejscowościach Grudziądz i Gruta, stanowiących własność gminy-miasto Grudziądz oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2017-08-02 10:45
dokument ZARZĄDZENIE NR 268/17 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2017-08-02 10:43
dokument ZARZĄDZENIE NR 267/17 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddziału Terenowego w Bydgoszczy przez gminę – miasto Grudziądz prawa własności nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Malczewskiego 2017-08-02 10:42
dokument ZARZĄDZENIE NR 266/17 zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu przyznawania, wydawania i korzystania z Grudziądzkiej Karty Seniora 2017-08-02 10:40
dokument ZARZĄDZENIE NR 265/17 w sprawie sporządzenia wykazów nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2017-07-10 09:37
dokument ZARZĄDZENIE NR 264/17 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz na prawach powiatu przeznaczonych do zbycia 2017-07-10 09:36
dokument ZARZĄDZENIE NR 263/17 w sprawie obciążenia hipoteką nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz na prawach powiatu, oddanej w użytkowanie na rzecz Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu 2017-07-10 09:32