herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza informujące o wydaniu w dniu 21.11.2017 r. decyzji nr 13/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, na budowę linii kablowej średniego napięcia SN15kV położonej przy ul. Polnej, Droga Kurpiowska, Łyskowskiego, Jana Pawła II i Goździkowej w Grudziądzu

 

Wywieszono dnia, 21.11.2017 r.

 

Zdjęto dnia, 06.12.2017 r.

 

Urząd Miejski w Grudziądzu Grudziądz, 21.11.2017r.

Wydział Budownictwa

i Planowania Przestrzennego

PP-II.6733.12.2017

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) w związku ze złożonym wnioskiem przez przez Pana Pawła Łuszcza, ul. Bydgoska 104/22, 87-100 Toruń, działającego z upoważnienia Energa-Operator SA z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Toruniu, ul. Gen. Bema 128, 87-100 Toruń, do Wydziału Budownictwa i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, na budowę linii kablowej średniego napięcia SN15kV na działkach nr: 4/3 i 4/1 w obrębie nr 19, nr: 13/1 i 2/1 w obrębie 70, nr: 2/1, 10/1, 10/3, 8, 1, 7, 9/1, 2/4 w obrębie 20, nr: 7, 5/39, 5/22 w obrębie 17 i nr: 65/2, 65/3, 28/2, 64, 67, 66 w obrębie 162 położonych przy ul. Polnej, Droga Kurpiowska, Łyskowskiego, Jana Pawła II i Goździkowej w Grudziądzu, informuję, że w dniu 21.11.2017r. wydano decyzję nr 13/2017 dla w/w inwestycji.

Dla terenu, na którym położone są w/w działki, gmina - miasto Grudziądz nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W związku z brakiem planu miejscowego, na podstawie art. 50 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073), inwestycja celu publicznego ustalana jest drodze decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Organ, po przeprowadzonej analizie uznaje, że wymagany do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego warunek art. 53 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, został spełniony.

 

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Toruniu, ul. Targowa 13/15 , które należy wnieść za pośrednictwem Prezydenta Grudziądza
w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa
do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna
i prawomocna co oznacza, że podlega wykonaniu.

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marzena Goławska 21-11-2017 12:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marzena Goławska 21-11-2017
Ostatnia aktualizacja: Marzena Goławska 21-11-2017 12:08