herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

ZARZĄDZENIE NR 520/17 w sprawie procedury zlecania przez gminę-miasto Grudziądz zadań publicznych w zakresie rozwoju sportu

ZARZĄDZENIE NR 520/17
PREZYDENTA GRUDZIĄDZA
z dnia 13 grudnia 2017 r.

w sprawie procedury zlecania przez gminę – miasto Grudziądz zadań publicznych
w zakresie rozwoju sportu

 

Na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2017 r., poz. 1463 z późn. zm.) oraz uchwały Nr LVIII/98/10 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 27 października 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez gminę-miasto Grudziądz (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2010 r. Nr 182, poz. 2403) zarządzam, co następuje:

§ 1. W celu uszczegółowienia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez gminę-miasto Grudziądz określam procedurę zlecania zadań publicznych w zakresie rozwoju sportu stanowiącą załącznik Nr 1 do Zarządzenia.

§ 2. Określam wzór oferty realizacji zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu, stanowiący załącznik Nr 2 do Zarządzenia.

§ 3. Określam wzór aktualizacji opisu działań, harmonogramu i kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu, stanowiący załącznik Nr 3 do Zarządzenia.

§ 4. Określam wzór umowy o realizację zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu, stanowiący załącznik nr 4 do Zarządzenia.

§ 5. Określam wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu, stanowiący załącznik Nr 5 do Zarządzenia.

§ 6. Określam wzór oświadczenia Zleceniobiorcy potwierdzającego, że Zleceniobiorca realizując zadanie publiczne nie działa w celu osiągnięcia zysku, stanowiący załącznik Nr 6 do Zarządzenia.

§ 7. Traci moc Zarządzenie nr 291/13 Prezydenta Grudziądza z dnia 02.08.2013 r. w sprawie procedury zlecania przez gminę – miasto Grudziądz zadań publicznych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom.

§ 8. Do umów o realizację zadań publicznych nierozliczonych do dnia wejścia w życie niniejszego Zarządzenia stosuje się przepisy zmienianego Zarządzenia w brzmieniu nadanym niniejszym Zarządzeniem z zastrzeżeniem, iż bieg terminu określonego w § 16 ust. 3 załącznika nr 1 upływa najpóźniej w terminie dwóch miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego Zarządzenia.

 

§ 9. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Kultury, Sportu i Promocji.

§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Łukasz Froncek 14-12-2017 11:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-12-2017
Ostatnia aktualizacja: - 14-12-2017 11:40