herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument UCHWAŁA NR XLV/149/17 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 27 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok 2018-01-02 14:30
dokument UCHWAŁA NR XLV/150/17 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Grudziądza na lata 2017-2031 2017-12-28 13:14
dokument UCHWAŁA NR XLV/151/17 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok 2018-01-02 14:36
dokument UCHWAŁA NR XLV/152/17 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Grudziądza na lata 2018-2031 2017-12-28 13:15
dokument Uchwała Nr II/6/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XLV/152/17 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Grudziądza na lata 2018-2031 2018-07-30 13:31
dokument UCHWAŁA NR XLV/153/17 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie petycji Stowarzyszenia Walczących o Niepodległość 1956 ? 1989 z siedzibą w Warszawie 2018-01-02 14:37
dokument UCHWAŁA NR XLV/154/17 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 27 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawek tej opłaty na terenie gminy-miasto Grudziądz 2018-01-02 14:38
dokument UCHWAŁA NR XLV/155/17 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 27 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy-miasto Grudziądz 2018-01-02 14:39
dokument UCHWAŁA NR XLV/156/17 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym i gospodarczym, położonej w Grudziądzu przy ul. Kochanowskiego 11-13 2018-01-02 14:39
dokument UCHWAŁA NR XLV/157/17 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie odwołania przewodniczącego Komisji Budżetu i Polityki Gospodarczej Rady Miejskiej Grudziądza 2018-01-02 14:40
dokument UCHWAŁA NR XLV/158/17 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Budżetu i Polityki Gospodarczej Rady Miejskiej Grudziądza 2018-01-02 14:41