herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument UCHWAŁA NR XXX/116/08 w sprawie rozpatrzenia zażalenia radnej Joanny Iwanowskiej na postanowienie Przewodniczącej Rady w sprawie obniżenia diety za nieusprawiedliwoną nieobecność radnego 2008-11-14 12:01
dokument UCHWAŁA NR XXX/115/08 w sprawie rozpatrzenia zażalenia radnej Marii Milinkiewicz na postanowienie Przewodniczącej Rady w sprawie obniżenia diety za nieusprawiedliwoną nieobecność radnego 2008-11-14 11:57
dokument UCHWAŁA NR XXX/114/08 w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej Grudziądza 2008-11-14 11:30
dokument UCHWAŁA NR XXX/113/08 w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania pomocy w ramach projektu "Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w roku szkolnym 2008/2009" realizowanego w szkołach zawodowych prowadzonych przez gminę-miasto Grudziądz. 2008-11-14 11:07
dokument UCHWAŁA NR XXX/112/08 zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości opłaty za zakwaterowanie w Zespole Placówek Młodzieżowych "Bursa" w Grudziądzu przy ul. Hallera 37. 2009-02-11 08:28
dokument UCHWAŁA NR XXX/111/08 w sprawie przyjęcia aktualizacji "Strategii Rozwoju Miasta – Grudziądz 2008 – 2015" 2009-02-11 08:28
dokument UCHWAŁA NR XXX/110/08 zmieniająca uchwałę Nr X/101/07 w sprawie sposobu poboru opłaty targowej na terenie Grudziądza. 2008-11-14 08:44
dokument UCHWAŁA NR XXX/109/08 w sprawie zasad funkcjonowania targowisk w granicach administracyjnych gminy – miasto Grudziądz. 2009-02-11 08:27
dokument UCHWAŁA Nr XXX/108/08 zmieniająca uchwałę w sprawie harmonogramu terminów obrad Rady Miejskiej Grudziądza na 2008 rok 2008-11-13 15:27
dokument UCHWAŁA NR XXX/107/08 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu 2008-11-13 15:20
dokument UCHWAŁA NR XXX/106/08 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu 2008-11-13 15:21
dokument UCHWAŁA NR XXX/105/08 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 2009-02-11 08:26
dokument UCHWAŁA NR XXX/104/08 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2008 rok 2008-11-13 15:11