herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza informujące, że w dniu 22.03.2018 r. wydano decyzję nr 5/2018 w/s ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę czterech studni głębinowych zastępczych (obudowy studni) 15c, 16c, 18b, 26d, mających na celu pobór wód podziemnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działkach nr 5 w obrębie 117 oraz 3/2 w obrębie 124, położonych przy ul. Kasprowicza w Grudziądzu


Wywieszono dnia, 22.03.2018r.

Zdjęto dnia, 06.04.2018r.

Urząd Miejski w Grudziądzu Grudziądz, 22.03.2018 r.

Wydział Budownictwa

i Planowania Przestrzennego

PP-II.6733.1.2018

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm) w związku ze złożonym wnioskiem przez Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 28/30,
86-300 Grudziądz, do Wydziału Budownictwa i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego
w Grudziądzu, dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę czterech studni głębinowych zastępczych (obudowy studni) 15c, 16c, 18b, 26d, mających na celu pobór wód podziemnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działkach nr 5 w obrębie 117 oraz 3/2
w obrębie 124, położonych przy ul. Kasprowicza w Grudziądzu, informuję, że w dniu 22.03.2018 r. wydano decyzję nr 5/2018 dla w/w inwestycji.

Dla terenu, na którym położone są w/w działki, gmina - miasto Grudziądz nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W związku z brakiem planu miejscowego, na podstawie art. 50 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.), inwestycja celu publicznego ustalana jest w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Organ, po przeprowadzonej analizie uznaje, że wymagany do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego warunek art. 53 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, został spełniony.

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Toruniu, ul. Targowa 13/15 , które należy wnieść za pośrednictwem Prezydenta Grudziądza
w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marzena Goławska 22-03-2018 12:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marzena Goławska 22-03-2018
Ostatnia aktualizacja: - 22-03-2018 12:27