herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Obwieszczenie informujące o wydaniu w dniu 11.05.2018 r. decyzji nr 190/2018 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę stacji paliw płynnych wraz z niezbędną infrastrukturą przy ul. Szosa Toruńska w Grudziądzu.


PREZYDENT GRUDZIĄDZA

ul. Ratuszowa 1

86-300 Grudziądz

PP-I.6740.538.2017 Grudziądz, 14.05.2018 r.

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 353)

I n f o r m u j ę,

że w dniu 11.05.2018 r. została wydana decyzja nr 190/2018 zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę na inwestycję obejmującą budowę stacji paliw płynnych wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie działek nr 159/1, 159/3 - obręb nr 141 przy ul. Szosa Toruńska w Grudziądzu.

Z przedmiotową decyzją oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Budownictwa i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Grudziądzu ul. Ratuszowa 1 (II piętro, pok. 313) od pon. do czw. w godz. 7.30 : 15.30,. w piątek w godz. 7.00 : 13.00.

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 49 ustawy z dnia z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marzena Goławska 15-05-2018 11:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marzena Goławska 15-05-2018
Ostatnia aktualizacja: - 15-05-2018 11:11