herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Prezydent Grudziądza informuje, iż na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r., poz. 121 z późn. zm.) sporządzone zostały wykazy nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym przy ul. Portowej oraz do zbycia w drodze przetargów przy ul. Tysiąclecia

Prezydent Grudziądza informuje, iż na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia  21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r., poz. 121 z późn. zm.) sporządzone zostały wykazy nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz, przeznaczonych do:

1) oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

ul. Portowa – działka nr 57/3 w obrębie 48 o pow. 0.1143 ha, zapisana w księdze wieczystej nr TO1U/00021836/3,

2) zbycia w drodze przetargów

ul. Tysiąclecia - działki nr 8/64, nr 8/65, nr 8/66, nr 8/67, nr 8/69, nr 8/70, obręb 19, zapisane w księdze wieczystej nr TO1U/00021962/5,

(nieruchomości przeznaczone są pod funkcję produkcyjno – usługową bez towarzyszącej zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem jednego mieszkania służbowego na jednej posesji, pod funkcję podstawową usługowo – produkcyjną z dopuszczeniem towarzyszącej funkcji mieszkaniowej, pod funkcję podstawową usługowo – produkcyjną z towarzyszącą zabudową mieszkaniową).

Wykazy zostały wywieszone do publicznej wiadomości z dniem 15.05.2018r. (poz.1) i z dniem 18.05.2018r. (poz. 2) na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grudziądzu przy ulicy Ratuszowej 1, a także zostały zamieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.grudziadz.pl w zakładce „informacje” „gospodarka nieruchomościami” oraz na stronie internetowej Grudziądza www.grudziadz.pl w zakładce „dla inwestorów” → „gospodarka nieruchomościami” → „wykazy nieruchomości – dzierżawa” (poz. 1) i „wykazy nieruchomości – sprzedaż” (poz. 2).

  Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństw o w nabyciu nieruchomości na podstawie w/w przepisów upływa z dniem 29.06.2018r. (poz. 2).

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu - Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (pok. 312), tel. 56 4510277.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Kudlewska 23-05-2018 10:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-05-2018
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Kudlewska 23-05-2018 10:39