herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Spis treści

poprzednia strona

SPIS TREŚCI

I. Wstęp >>>
II. Procedura tworzenia strategii rozwoju oraz jej aktualizacji >>>
2.1. Podstawy prawne pracy nad strategią >>>
2.2. Przesłanki i cel aktualizacji strategii >>>
2.3. Metodologia prac nad opracowaniem strategii rozwoju Grudziądza i jej aktualizacją >>>
2.4. Etapy prac nad strategią i jej aktualizacją >>>
2.5. Efekty procesu aktualizacji strategii rozwoju miasta >>>
2.6. Wykorzystane materiały i opracowania >>>
III. Otoczenie Grudziądza w roku 2007 >>>
3.1. Uwarunkowania globalne i międzynarodowe >>>
3.2. Uwarunkowania krajowe >>>
IV. Grudziądz w roku 2007 >>>
4.1. Synteza diagnozy >>>
4.2. Analiza SWOT >>>
V. Wizja rozwoju miasta Grudziądza do roku 2015 >>>
5.1. Miasto decydujące o własnym rozwoju >>>
5.2. Miasto społeczności uczącej się >>>
5.3. Miasto otwarte >>>
5.4. Miasto atrakcyjne >>>
5.5. Miasto inwestycyjnych możliwości i wielofunkcyjnej, nowoczesnej gospodarki >>>
5.6. Miasto sfery publicznej i społecznej >>>
5.7. Miasto zrównoważonego rozwoju >>>
5.8. Miasto europejskiej sieci komunikacyjnej >>>
5.9. Miasto o dobrym poziomie warunków życia >>>
VI. Misja samorządu miasta Grudziądza >>>
VII. Priorytety, cele i zadania rozwoju strategicznego miasta >>>
7.1. Priorytety rozwoju miasta >>>
7.2. Cele strategiczne i zadania realizacyjne >>>
VIII. Zasady realizacji strategii rozwoju miasta >>>
8.1. Fazy realizacji strategii >>>
8.2. Zagrożenia procesu rozwojowego miasta >>>
IX. Realizacja strategii rozwoju miasta Grudziądza >>>
9.1. Umacnianie i kreowanie rynków lokalnych, ich oddziaływania i kooperacji z zewnętrznym otoczeniem ekonomicznym o istotnym znaczeniu dla rozwoju miasta >>>
9.2. Współpraca instytucji realizujących strategię i wspierających rozwój miasta Grudziądza >>>
9.3. Wsparcie realizacji strategii rozwoju Grudziądza >>>
X. Monitoring realizacji strategii rozwoju miasta >>>
XI. Wykaz map, tabel i wykresów >>>

 

następna strona

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Kopczyński 17-11-2008 10:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-11-2008
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 23-12-2008 09:38