herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Prezydent Grudziądza informuje, iż na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r., poz. 121 z późn. zm.), sporządzone zostały wykazy nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz, przeznaczonych do zbycia oraz do oddania w dzierżawę

Prezydent Grudziądza informuje, iż na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r., poz. 121 z późn. zm.), sporządzone zostały wykazy nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz, przeznaczonych do zbycia oraz do oddania w dzierżawę.

  1. zbycie w trybie bezprzetargowym w drodze wkładu niepieniężnego (aportu rzeczowego)

nieruchomości położonej w miejscowości Zakurzewo, gmina Grudziądz, powiat grudziądzki, oznaczonej jako działka nr 3169/3 w obrębie 0028 Zakurzewo, pow. 2.5200 ha, KW nr TO1U/00059034/6, przeznaczenie nieruchomości – teren gospodarowania odpadami;

  1. sprzedaż w drodze przetargu

odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 20, mieszczącego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, położonym w Grudziądzu przy ul. Droga Łąkowa 18, zapisanego w KW nr TO1U/00057925/5 wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 30/5 o pow. 1.342m2, obr. 91, zapisanej w KW nr TO1U/00042033/7 jako własność Skarbu Państwa oraz udziału wynoszącego 8/512 części w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej jako działka nr 30/15
w obr. 91, o pow. 679 m2, zapisanej w KW TO1U/00042043/0;

  1. sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy

odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 2, mieszczącego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, położonym w Grudziądzu przy ul. Droga Łąkowa 15, zapisanego w KW nr TO1U/00057921/7 wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości, oznaczonej jako działki nr 30/3, nr 30/6, nr 30/10 o łącznej pow.619m2, obr. 91, zapisanej w KW nr TO1U/00042031/3 jako własność Skarbu Państwa oraz udziału wynoszącego 8/512 części
w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej jako działka nr 30/15 w obr. 91, o pow. 679 m2, zapisanej w KW TO1U/00042043/0;

  1. sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy

odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 1, mieszczącego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, położonym w Grudziądzu przy ul. Droga Łąkowa 16, zapisanego w KW nr TO1U/00057923/1 wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości, oznaczonej jako działki nr 30/3, nr 30/6, nr 30/10 o łącznej pow.619m2, obr. 91, zapisanej w KW nr TO1U/00042031/3 jako własność Skarbu Państwa oraz udziału wynoszącego 8/512 części
w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej jako działka nr 30/15 w obr. 91, o pow. 679 m2, zapisanej w KW TO1U/00042043/0;

5) oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Kasprzaka 41, oznaczonej jako działka
nr 129 w obrębie 64, o pow. 755m2, zapisanej w KW nr TO1U/00022131/8.

Wykazy zostały wywieszone do publicznej wiadomości w dniu 27.06.2018r. (poz. 5), w dniu 28.06.2018r. (poz. 1) i w dniu 03.07.2018r. (poz. 2, 3, 4) na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grudziądzu przy ulicy Ratuszowej 1, a także zostały zamieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.grudziadz.pl w zakładce „informacje” → „gospodarka nieruchomościami” oraz na stronie internetowej Grudziądza www.grudziadz.pl
w zakładce „dla inwestorów” → „gospodarka nieruchomościami” → „wykazy nieruchomości – aport rzeczowy” (poz. 1), „wykazy nieruchomości – sprzedaż” (poz. 2, 3, 4) i „wykazy nieruchomości – dzierżawa” (poz. 5).

 Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie w/w przepisów, upływa z dniem 09.08.2018r. (poz.1) oraz z dniem 14.08.2018r. (poz. 2, 3 i 4).

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu - Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (pok. 312), tel. 56 4510277.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Kudlewska 05-07-2018 07:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-07-2018
Ostatnia aktualizacja: - 05-07-2018 07:50