herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Grudziądz, dnia 25 lipca 2018 roku

GK-I.6220.3.2018

i n f o r m a c j a

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Urząd Miejski w Grudziądzu, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1405)

zawiadamia, że w dniu 25 lipca 2018 roku

po rozpatrzeniu wniosku Schumacher Packaging Zakład Grudziądz Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Parkowej 56, 86-300 Grudziądz, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grudziądzu, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Tczewie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa podczyszczalni ścieków dla zakładu Schumacher Packaging w Grudziądzu przy ul. Parkowej 56”.

Jednocześnie zawiadamia, że z treścią decyzji oraz opiniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grudziądzu, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Tczewie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy można się zapoznać w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu, przy ul. Sikorskiego 32-36, I piętro, pokój nr 13.

Informację w przedmiotowej sprawie podaję do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń Urzędzie Miejskim w Grudziądzu oraz poprzez zamieszczenie jej na stronie internetowej: www.bip.grudziadz.pl Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, prowadzącego postępowanie w przedmiotowej sprawie.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Hanna Lubiszewska-Gruszczyńska 26-07-2018 10:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-07-2018
Ostatnia aktualizacja: - 26-07-2018 10:15