herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

X. Monitoring realizacji strategii rozwoju miasta

poprzednia strona

X. MONITORING REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA

          Prawidłowa realizacja założeń każdej strategii wymaga stworzenia efektywnego systemu monitorowania. W celu efektywnej i skutecznej realizacji ustaleń Strategii Rozwoju Miasta Grudziądz 2008-2015, konieczne jest stworzenie systemu stałego monitorowania efektów realizacji jej ustaleń. Celem monitoringu będzie dokonywanie regularnej analizy stanu zaawansowania realizacji poszczególnych przedsięwzięć oraz ich zgodności ze sformułowanymi celami. Monitoring ten polegać będzie na systematycznej obserwacji procesów rozwoju Miasta, której prowadzenie umożliwi szybkie podejmowanie działań będących reakcją na rozwój powyższych zjawisk. System monitoringu musi opierać się na efektywnej sprawozdawczości.
          Niezwykle istotne jest wyciąganie wniosków z tego, co zostało dokonane, a czego nie udało się zrealizować z założonych celów strategii.

          Monitoring realizacji strategii będzie obejmować w szczególności:

  • weryfikację uzyskanych efektów z założonymi priorytetami oraz ich zgodności z celami pośrednimi;
  • obserwację stanu zaawansowania realizacji strategii;
  • ocenę efektywności wykorzystania środków finansowych;
  • bieżące diagnozowanie trudności w realizacji celów strategii;
  • modyfikowanie ustaleń strategii, w przypadku jeśli nie przynoszą one zamierzonych efektów;
  • efektywną sprawozdawczość - sporządzanie przez władze samorządowe raportów z realizacji celów strategicznych z rozbiciem na kierunki działań i zadania.

          Aby monitorowanie stało się skutecznym narzędziem w procesie wdrażania strategii musi cechować się wiarygodnością (niedokładne dane systemu monitorowania mogą powodować podejmowanie niewłaściwych działań) i aktualnością (informacje muszą być zbierane w sposób ciągły, tak aby możliwe było podjęcie na czas stosownych korekt).
          Za realizację polityki rozwoju miasta odpowiadają lokalne władze. Są one również odpowiedzialne za monitorowanie i nadzór nad całością spraw dotyczących rozwoju miasta. Monitoring będzie prowadzić wytypowana jednostka Urzędu Miejskiego, która opracowywać będzie okresowe sprawozdania z realizacji strategii. Sprawozdania te będą przygotowywane na bazie informacji uzyskanych od poszczególnych komórek merytorycznych Urzędu Miejskiego oraz spółek miejskich, a następnie przedkładane do akceptacji Radzie Miejskiej Grudziądza.

 

następna strona

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Kopczyński 18-11-2008 12:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-11-2008
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 23-12-2008 09:25