herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

XI. Wykaz map, tabel i wykresów

poprzednia strona

XI. WYKAZ MAP, TABEL I WYKRESÓW

MAPY

Mapa 1. Województwo kujawsko-pomorskie z podziałem na powiaty >>>
Mapa 2. Obszar Regionalnego Parku Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej >>>
Mapa 3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Regionalnego Parku Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej zlokalizowanego w dzielnicy Wielkie Tarpno >>>
Mapa 4. Przebieg projektowanych autostrad A1 i A2 oraz drogi szybkiego ruchu >>>
Mapa 5. Połączenia drogowe Grudziądza na tle województwa kujawsko-pomorskiego >>>
Mapa 6. Układ komunikacyjny miasta >>>
Mapa 7. Transeuropejska sieć transportowa TEN-T >>>
Mapa 8. Lokalizacja węzłów autostrady A1 w okolicy miasta Grudziądza >>>

TABELE

Tabela 1. Podstawowe dane liczbowe o mieście w 2007 r. >>>
Tabela 2. Pracujący w Grudziądzu wg sekcji PKD >>>
Tabela 3. Mocne i słabe strony – analiza SWOT >>>
Tabela 4. Szanse i zagrożenia – analiza SWOT >>>
Tabela 5. Programy Operacyjne 2007-2013 >>>

WYKRESY

Wykres 1. Zmiana liczby ludności Grudziądza w latach 2001-2007 >>>
Wykres 2. Liczba uczniów w grudziądzkich zespołach szkół średnich w 2007 roku >>>
Wykres 3. Ludność Grudziądza wg wykształcenia w 2002 roku >>>
Wykres 4. Mieszkańcy Grudziądza wg stosunku pracy >>>
Wykres 5. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w Grudziądzu w latach 2004-2007 (PLN) >>>
Wykres 6. Bezrobotni w Grudziądzu wg wykształcenia w 2007 r. >>>
Wykres 7. Bezrobotni w Grudziądzu wg wieku w 2007 r. >>>
Wykres 8. Liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu w 2007 r. >>>
Wykres 9. Spółki prawa handlowego wg form prawnych w Grudziądzu w 2007 r. >>>
Wykres 10. Struktura sektora MŚP w Grudziądzu w 2007 r. >>>
Wykres 11. Struktura finansowania Programów Operacyjnych >>>

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Kopczyński 18-11-2008 12:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-11-2008
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 23-12-2008 10:38