herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument UCHWAŁA NR XXXI/130/08 w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie gminy – miasto Grudziądz na 2009 rok na realizację projektu "Przebudowa drogi powiatowej nr 1351C Zakurzewo – Mokre" współfinansowanego w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011 2009-02-11 08:35
dokument UCHWAŁA NR XXXI/129/08 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Grudziądza 2009-02-06 11:29
dokument UCHWAŁA NR XXXI/128/08 w sprawie rozpatrzenia "Wezwania do usunięcia naruszenia prawa" 2009-02-06 11:21
dokument UCHWAŁA NR XXXI/127/08 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. 2009-02-06 11:00
dokument UCHWAŁA NR XXXI/126/08 w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Grudziądza (Czereśniowa) 2009-03-04 10:35
dokument UCHWAŁA NR XXXI/125/08 w sprawie przyjęcia "Programu współpracy gminy – miasto Grudziądz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2009 rok" 2009-02-05 14:40
dokument UCHWAŁA NR XXXI/124/08 w sprawie ustalenia cen urzędowych biletów za korzystanie ze środków komunikacji miejskiej 2009-02-05 14:27
dokument UCHWAŁA NR XXXI/123/08 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w celu ustalenia miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników Zarządu Dróg Miejskich w Grudziądzu 2009-02-05 14:26
dokument UCHWAŁA NR XXXI/122/08 w sprawie zatwierdzenia taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy – miasto Grudziądz. 2009-11-16 12:38
dokument UCHWAŁA NR XXXI/121/08 w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy - miasto Grudziądz. 2009-02-05 12:46
dokument UCHWAŁA NR XXXI/120/08 w sprawie wniesienia aportu rzeczowego do Miejskich Wodociągów i Oczysczalni sp. z o.o. w Grudziądzu 2009-02-05 11:15
dokument UCHWAŁA NR XXXI/119/08 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. 2009-02-11 08:33
dokument UCHWAŁA NR XXXI/118/08 zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości 2009-02-11 08:29
dokument UCHWAŁA NR XXXI/117/08 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2008 rok 2009-02-05 11:12