herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Prezydent Grudziądza zaprasza rzeczoznawców majątkowych do składania wniosków o wpis na listę rzeczoznawców majątkowych - biegłych w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez Prezydenta Grudziądza.

Prezydent Grudziądza

Zaprasza rzeczoznawców majątkowych do składania wniosków o wpis na listę rzeczoznawców majątkowych - biegłych w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez Prezydenta Grudziądza.

O wpis na listę rzeczoznawców mogą ubiegać się osoby, które:

1) posiadają uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego od co najmniej 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o wpis;

2) wykażą się należytym wykonaniem operatów szacunkowych dla organów administracji publicznej w okresie ostatnich 3 lat poprzedzających złożenie wniosku o wpis na listę rzeczoznawców majątkowych.

Rzeczoznawcy majątkowi ubiegający się o wpis na listę rzeczoznawców powinni złożyć następujące dokumenty:

1) wniosek o wpis na listę rzeczoznawców majątkowych - biegłych w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez Prezydenta Grudziądza;

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię świadectwa nadania uprawnień z zakresu szacowania nieruchomości;

3) aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności zawodowej ( poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię polisy);

4) dokumenty potwierdzające należyte wykonanie operatów szacunkowych dla organów administracji publicznej w okresie ostatnich 3 lat poprzedzających złożenie wniosku o wpis na listę rzeczoznawców majątkowych w ilości co najmniej 10 operatów szacunkowych
w postępowaniach administracyjnych.

Przed złożeniem wniosku obowiązkowo należy zapoznać się z treścią:

- Zarządzenia Nr 194/2017 Prezydenta Grudziądza z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie zasad powoływania biegłych rzeczoznawców majątkowych na potrzeby postępowań administracyjnych prowadzonych przez Prezydenta Grudziądza, zmienionego Zarządzeniem Nr 354/2017 Prezydenta Grudziądza z dnia 14 sierpnia 2017r., opublikowanych na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.grudziadz.pl w zakładce „prawo lokalne” → „zarządzenia prezydenta”;

- wzoru umowy regulującej zasady współpracy;

- cennika Urzędu Miejskiego w Grudziądzu ustalającego wysokość wynagrodzeń za czynności biegłego rzeczoznawcy majątkowego, który będzie obowiązywał do dnia
13 lipca 2019 r.

Wniosek na załączonym formularzu wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami ul. Ratuszowa 1, 86-300 Grudziądz ( pok. 310) lub przesłać pocztą na wskazany adres.

Zaproszenie to zostało opublikowane na stronie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.grudziadz.pl w zakładce w zakładce „ informacje” → „gospodarka nieruchomościami” oraz na stronie internetowej Grudziądza www.grudziadz.pl w zakładce „ dla inwestorów” → „gospodarka nieruchomościami” → „lista biegłych rzeczoznawców majątkowych”.

 Załączniki można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami pok. 312 lub pobrać ze stron internetowych, na których zaproszenie ostało opublikowane.

W przypadku pytań proszę o kontakt pod numerem telefonu 56 45 10 275 lub na adres e-mailowy: d.pilewska@um.grudziadz.pl.

Załączniki :

1) formularz wniosku

2) wzór umowy

3) kopia cennika Urzędu Miejskiego w Grudziądzu ustalającego wysokość wynagrodzeń za czynności biegłego rzeczoznawcy majątkowego.

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Kudlewska 15-10-2018 07:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 15-10-2018
Ostatnia aktualizacja: - 15-10-2018 07:56