herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Informacja o wydaniu decyzji środowiskowej dla ELDOM Sp. z o.o.

Grudziądz, dnia 15 października 2018 roku

GK-I.6220.9.2018

i n f o r m a c j a

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Urząd Miejski w Grudziądzu, działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1405)

zawiadamia, że w dniu 15 października 2018 roku

po rozpatrzeniu wniosku ELDOM Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Wybickiego 45, 86-300 Grudziądz, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grudziądzu, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Tczewie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, została wydana decyzja stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz określająca środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pn. „Linia do blanszowania na terenie Zakładu Produkcyjnego firmy ELDOM Sp. z o.o. w Grudziądzu przy ulicy Waryńskiego 70, na dz. nr 23/3, 23/6, 23/8, 23/11, 22/12 obręb 074”.

Jednocześnie zawiadamia się, że z treścią decyzji oraz opiniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grudziądzu, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Tczewie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy można się zapoznać w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu, przy ul. Sikorskiego 32-36, I piętro, pokój nr 13.

Informację w przedmiotowej sprawie podaję do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie jej na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, prowadzącego postępowanie w przedmiotowej sprawie: www.bip.grudziadz.pl 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Hanna Lubiszewska-Gruszczyńska 16-10-2018 08:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 16-10-2018
Ostatnia aktualizacja: - 16-10-2018 08:36