herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument ZARZĄDZENIE NR 456/08 w sprawie odwołania Pełnomocnika Prezydenta Grudziądza koordynującego sprawy organizacyjne i wdrożeniowe związane z realizacją projektu "E-Urząd dla mieszkańców Grudziądza". 2009-01-09 13:45
dokument ZARZĄDZENIE NR 455/08 w sprawie oddania w najem, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Sobieskiego 11, zabudowanej budynkiem szkoły oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem 2009-01-19 11:43
dokument ZARZĄDZENIE NR 454/08 zmieniające zarządzenie Prezydenta Grudziądza w sprawie ustalenia planu środków finansowych Funduszu Pracy przyznanych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu na 2008 rok 2009-01-07 09:14
dokument ZARZĄDZENIE NR 453/08 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Grudziądza 2009-01-09 13:42
dokument ZARZĄDZENIE NR 452/08 w sprawie upoważnienia dla dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Grudziądzu do wykonywania czynności w imieniu gminy-miasto Grudziądz. 2009-01-02 13:16
dokument ZARZĄDZENIE NR 451/08 w sprawie wprowadzenia instrukcji określającej zasady przeprowadzania kontroli podatkowej w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, opłaty targowej oraz opłaty skarbowej 2009-01-09 08:12
dokument ZARZĄDZENIE NR 450/08 w sprawie wprowadzenia instrukcji określającej zasady ewidencji i poboru podatków i opłat w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu 2009-01-09 08:09
dokument ZARZĄDZENIE NR 449/08 zmieniające Uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2008 rok 2009-01-22 07:38
dokument ZARZĄDZENIE NR 448/08 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2009-01-19 12:00
dokument ZARZĄDZENIE NR 447/08 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Polnej oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę. 2009-01-19 11:40
dokument ZARZĄDZENIE NR 446/08 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonych na terenie gminy - miasto Grudziądz. 2009-01-19 12:03
dokument ZARZĄDZANIE NR 445/08 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę pomieszczenia Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego z siedzibą w Grudziądzu 2009-01-02 13:04
dokument ZARZĄDZENIE NR 444/08 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz 2009-01-21 09:27
dokument ZARZĄDZENIE NR 443/08 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz 2009-01-21 09:26
dokument ZARZĄDZENIE NR 442/08 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz 2009-01-19 12:01
dokument ZARZĄDZENIE NR 441/08 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej części lokali użytkowych znajdujących się w budynku administracyjno-biurowym w Białym Borze k/Grudziądza z przeznaczeniem na siedzibę Oddziału Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego w Bydgoszczy oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę. 2009-01-19 11:33
dokument ZARZĄDZENIE NR 440/08 w sprawie przyjęcia od Skarbu Państwa darowizny nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Parkowej 2009-01-21 09:25
dokument ZARZĄDZENIE NR 439/08 w sprawie przekazania w drodze darowizny na rzecz gminy - miasto Grudziądz nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Grudziądzu przy ul. Parkowej 2009-01-21 09:24
dokument ZARZĄDZENIE NR 438/08 w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni Sp. z o. o. w Grudziądzu. 2008-12-19 11:57
dokument ZARZĄDZENIE NR 437/08 w sprawie wniesienia wkładu mieszanego (aportu rzeczowego i pieniężnego) do Grudziądzkiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o. o. w Grudziądzu 2008-12-19 12:15
dokument ZARZĄDZENIE NR 436/08 w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do Grudziądzkiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o. o. w Grudziądzu 2008-12-19 12:13
dokument ZARZĄDZENIE NR 435/08 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Al. 23 Stycznia oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę. 2009-01-19 11:16
dokument ZARZĄDZENIE NR 434/08 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie przetargowym, na czas nieokreślony części nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Śniadeckich, stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz, z przeznaczeniem pod lokalizację dwóch garaży blaszanych. 2009-01-19 11:13
dokument ZARZĄDZENIE NR 433/08 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Droga Graniczna oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę. 2009-01-08 11:47
dokument ZARZĄDZENIE NR 432/08 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonych na terenie gminy - miasto Grudziądz. 2009-01-19 12:02
dokument ZARZADZENIE NR 431/08 w sprawie wyrażenia zgody na zakup sprzętu medycznego przez Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. W. Biegańskiego z siedzibą w Grudziądzu 2009-01-02 13:00
dokument ZARZĄDZENIE NR 430/08 w sprawie nabycia na rzecz gminy - miasto Grudziądz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych 2009-01-21 09:23
dokument ZARZĄDZENIE NR 429/08 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonej do zbycia 2008-12-19 12:11
dokument ZARZĄDZENIE NR 428/08 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Kustronia, zabudowanej garażem oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę. 2009-01-08 11:45
dokument ZARZĄDZENIE NR 427/08 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Grudziądzu przy ulicy Kustronia, zabudowanej garażem oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę. 2009-01-08 11:40
dokument ZARZĄDZENIE NR 426/08 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Jagiełły, zabudowanej garażem blaszanym oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę. 2009-01-08 11:32
dokument ZARZĄDZENIE NR 425/08 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Al.23 Stycznia oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę. 2008-12-19 12:06
dokument ZARZĄDZENIE NR 424/08 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości połozonej w Grudziądzu przy ulicy Al.23 Stycznia oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę. 2008-12-19 12:05
dokument ZARZĄDZENIE NR 423/08 w sprawie zasad odpłatności za zakup drewna 2009-01-07 09:03
dokument ZARZĄDZENIE NR 422/08 w sprawie nabycia na rzecz gminy - miasto Grudziądz prawa własności nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Brzozowej 2009-01-21 09:21
dokument ZARZĄDZENIE NR 421/08 w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu rzeczowego) do Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni Sp. z o. o. w Grudziądzu. 2008-12-19 12:09
dokument ZARZĄDZENIE NR 420/08 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonych na terenie gminy - miasto Grudziądz. 2008-12-15 14:32
dokument ZARZĄDZENIE NR 419/08 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości położone w Grudziądzu przy ul. Łęgi, ul. Wiślanej, ul. Paderewskiego, ul. Cmentarnej, pod targowiska miejskie oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę. 2008-12-15 14:31
dokument ZARZĄDZENIE NR 418/08 zmieniające zarządzenie Prezydenta Grudziądza w sprawie ustalenia planu środków finansowych Funduszu Pracyprzyznanych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu na 2008 rok 2008-12-15 14:29
dokument ZARZĄDZENIE NR 417/08 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Grudziądzu 2008-12-16 09:03
dokument ZARZĄDZENIE NR 416/08 w sprawie nabycia na rzecz gminy – miasto Grudziądz prawa własności nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Warszawskiej 2008-12-19 11:50
dokument ZARZĄDZENIE NR 415/08 w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Grudziądzu 2009-01-07 08:56
dokument ZARZĄDZENIE NR 414/08 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Jana Pawła II i ulicy Lotniczej oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę. 2008-12-15 14:26
dokument ZARZĄDZENIE NR 413/08 w sprawie nabycia na rzecz gminy – miasto Grudziądz prawa własności nieruchomości położonej w Węgrowie gmina Grudziądz 2008-12-19 11:47
dokument ZARZĄDZENIE NR 412/08 w sprawie nabycia na rzecz gminy – miasto Grudziądz prawa własności nieruchomości położonej w Węgrowie gmina Grudziądz 2008-12-19 11:46
dokument ZARZĄDZENIE NR 411/08 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Powiatowej Rady Zatrudnienia 2008-12-15 14:24
dokument ZARZĄDZENIE NR 410/08 w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do Geotermii Marusza Sp. z o.o. w Grudziądzu. 2008-12-15 14:22
dokument ZARZĄDZENIE NR 409/08 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Polnej oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę. 2008-12-15 14:22
dokument ZARZĄDZENIE NR 408/08 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w Grudziądzu przy ulicy Piłsudskiego, zabudowanej pawilonem handlowo-usługowym oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę. 2008-12-15 14:20
dokument ZARZĄDZENIE NR 407/08 w sprawie zamiany nieruchomości położonych w Grudziądzu przy ulicy Rydygiera. 2008-12-15 14:18