herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza w sprawie wszczęcia postępowania oraz zawiadomienia o oględzinach dotyczacego wydania zezwolenia na usunięcie drzewa przy ul. Kołłątaja 1-3 w Grudziądzu

Grudziądz, dnia 25.10.2018 r.

GK-II.6131.218.2018

 

Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza

w sprawie wszczęcia postępowania oraz zawiadomienia o oględzinach dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie drzewa.

Na podstawie art. 10, 49 i 79 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz.1257 z póżn. zm.) w związku z art. 83 a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o ochronie przyrody (Dz. U. 2018 poz. 1614 t.j) Prezydent Grudziądza informuje, że w dniu 3 września 2018 r. na wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Kołłątaja 1-3, 86 – 300 Grudziądz zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z działki nr 28/5, obręb 014, zlokalizowanej przy ul. Kołłątaja 1-3 w Grudziądzu.

Ustala się termin komisyjnych oględzin wnioskowanych drzew na dzień 09.11.2018 r. na godzinę 11:00.

Informacja o ww. wniosku została umieszczona w prowadzonym przez Prezydenta Grudziądza publicznie dostępnym wykazie danych: www.bip.grudziadz.pl/ochrona środowiska/ pozwoleniaidecyzje/.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia- obwieszczenia.

Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy, strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium postępowania oraz przed wydaniem decyzji mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W związku z powyższym informuję o prawie do zapoznania się z aktami sprawy oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszania żądań, w terminie 3 dni od dnia oględzin.

Akta sprawy znajdują się i są dostępne do wglądu w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Grudziądzu ul. Sikorskiego 32-36, pokój nr. 10, tel. 56 45 10 267.

Publiczne ogłoszenie nastąpiło dnia 26 października 2018 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Schulz 26-10-2018 08:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-10-2018
Ostatnia aktualizacja: - 26-10-2018 08:27