herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Zgodnie z art. 25 ust. 1 i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r., poz. 121 z późn. zm.) Prezydent Grudziądza podaje do publicznej wiadomości, iż niżej wymienione nieruchomości stanowiące własność gminy - miasto Grudziądz, zostają przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargów ustnych nieograniczonych

Zgodnie z art. 25 ust. 1 i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r., poz. 121 z późn. zm.) Prezydent Grudziądza podaje do publicznej wiadomości, iż niżej wymienione nieruchomości stanowiące własność gminy – miasto Grudziądz, zostają przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargów ustnych nieograniczonych;

1) nieruchomości położone w Grudziądzu przy ulicy Storczykowej, oznaczone jako działki nr 90/8, 90/9, 90/10, 90/11, 90/12, 90/13, 90/14, 90/15, 90/16, 90/17, 90/18, 90/19 w obr. 160, zapisane w księdze wieczystej nr KW TO1U/00019123/5. Nieruchomości przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą i bliźniaczą (przeznaczenie podstawowe) oraz usługi o zasięgu lokalnym, o ile nie będą źródłem uciążliwości (przeznaczenie uzupełniające), symbol 6 MN-U;

2) nieruchomość położona w Grudziądzu przy ulicy Łyskowskiego, oznaczona jako działka nr 12/5 o pow. 6.035m2, obręb 70, zapisana w KW TO1U/00021970/4). Nieruchomość może zostać zabudowana budynkiem handlowym z częścią administracyjną i mieszkalną.

  1. nieruchomości położone w Grudziądzu przy ul. Leona Kruczkowskiego, oznaczone jako działki nr 376/43 i nr 10/14 o łącznej pow. 1.8405ha, obręb 132 i 134 oraz działki nr 376/44 i nr 10/13 o łącznej pow. 1.8075 ha, obr. 132 i 134, zapisane w księdze wieczystej nr KW TO1U/00019135/2. Nieruchomości przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną (symbol 62MW),

Wykazy zostały wywieszone do publicznej wiadomości z dniem 15.10.2018r. (poz. 1) i z dniem 29.10.2018r. (poz. 2 i 3) na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grudziądzu przy ulicy Ratuszowej 1, a także zostały zamieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.grudziadz.pl w zakładce „informacje” → „gospodarka nieruchomościami” oraz na stronie internetowej Grudziądza www.grudziadz.pl w zakładce „dla inwestorów” → „gospodarka nieruchomościami” → „wykazy nieruchomości – sprzedaż”.

 Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie w/w przepisów upływa z dniem 26.11.2018r. (poz. 1) i z dniem 10.12.2018r. (poz. 2 i 3).

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu - Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (pok. 312), tel. 56 4510277.

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Kudlewska 31-10-2018 10:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 31-10-2018
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Kudlewska 31-10-2018 10:49