herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Komisje Rady Miejskiej Grudziądza

KOMISJA REWIZYJNA

zadania:

 • kontrola finansowa działalności miasta Grudziądza, jednostek pomocniczych i organizacyjnych rozliczających się na zasadach wynikających z przepisów ustawy o finansach publicznych,
 • kontrola rozliczania dotacji,
 • opiniowanie wykonania budżetu oraz występowanie z wnioskiem o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium Prezydentowi Grudziądza,
 • formułowanie ocen, opinii i propozycji dotyczących gospodarki finansowej,
 • analizowanie wyników przeprowadzonych kontroli własnych i zewnętrznych,
 • rozpatrywanie wniosków mieszkańców o przeprowadzenie referendum,
 • przeprowadzanie czynności sprawdzających dot. składanych inicjatyw obywatelskich.
   

skład:

 • JONIEC Miłosz
 • KLEIN Grzegorz
 • KOZŁOWSKI Wiesław Edward
 • MAKOWSKA Marzena Maria
 • POKORA Krzysztof Piotr
 • WIŚNIEWSKI Andrzej Zygmunt - przewodniczący

 

KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

zadania:

 • rozpatrywanie i opiniowanie skarg na działania Prezydenta i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, z wyjątkiem spraw należących do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
 • rozpatrywanie i przygotowanie sposobu załatwienia wniosków,
 • rozpatrywanie i przygotowanie sposobu załatwienia petycji.

skład:

 • GBURCZYK Maciej
 • KOZŁOWSKI Wiesław Edward
 • MAKOWSKA Marzena Maria
 • MISIEWICZ Krzysztof Roman
 • ROHDE Piotr Ryszard - przewodniczący
 • WIŚNIEWSKI Andrzej Zygmunt
 • WITKOWSKI Andrzej Franciszek

 

KOMISJA BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

zadania:

 • sprawy ładu i porządku na terenie miasta,
 • sprawy przeciwdziałania przestępczości w mieście,
 • sprawy ochrony przeciwpożarowej.

skład:

 • GOSZKA Arkadiusz Krzysztof
 • KLEIN Grzegorz
 • MISIEWICZ Krzysztof Roman
 • NAPOLSKI Paweł
 • POKORA Krzysztof Piotr
 • SMOLAREK Tomasz Jerzy - przewodniczący

 

KOMISJA BUDŻETU I POLITYKI GOSPODARCZEJ

zadania:

 • planowanie finansowe,
 • opiniowanie zmian budżetowych w ciągu roku,
 • analiza i formułowanie wniosków do projektu budżetu,
 • opiniowanie projektu budżetu miasta,
 • opiniowanie inwestycji miejskich, spraw dot. zagospodarowania przestrzennego,
 • rozwijanie aktywności gospodarczej mieszkańców,
 • sprawy dot. komunikacji miejskiej,
 • sprawy handlu, usług i rzemiosła,
 • opiniowanie programów gospodarczych,
 • opiniowanie spraw związanych z nabyciem i zbyciem nieruchomości miejskich.

skład:

 • BAGNIEWSKA Helena Teresa - przewodnicząca
 • KOWAROWSKI Łukasz Mariusz
 • MIEDZIANOWSKI Grzegorz Jan
 • NAPOLSKI Paweł
 • SMOLAREK Tomasz Jerzy

 

KOMISJA EDUKACJI

zadania:

 • prognozowanie potrzeb oświatowych w mieście,
 • nadzór nad właściwym funkcjonowaniem szkół i placówek podległych samorządowi,
 • prowadzenie działalności na rzecz poszerzania wiedzy z zakresu kształtowania właściwych nawyków, postaw i sposobów zachowania wśród dzieci i młodzieży,
 • współpraca z Młodzieżową Radą Miejską.

skład:

 • DROZDECKA Aleksandra Ewa
 • GBURCZYK Maciej
 • JEZIERSKI Piotr
 • NAPOLSKI Paweł
 • OGONOWSKA Edyta Renata - przewodnicząca
 • SZYMAŃSKI Sławomir Andrzej
 • ŻEBROWSKI Mariusz Arkadiusz

 

KOMISJA KULTURY, TURYSTYKI I PROMOCJI

zadania:

 • inspirowanie organizowania imprez kulturalnych i artystycznych,
 • troska o rozwój placówek kulturalnych,
 • sprawy organizacji turystyki i wypoczynku,
 • dbałość o rozwój bazy turystycznej i wypoczynkowej oraz instytucji kultury,
 • przyjmowanie wniosków mieszkańców miasta, instytucji i innych jednostek organizacyjnych w sprawie nazewnictwa ulic i placów,
 • opracowanie zasad wprowadzania zmian nazewnictwa ulic i placów, w tym między innymi pod względem organizacyjnym, historycznym, ekonomicznym, itp.,
 • przedkładanie Radzie Miejskiej Grudziądza projektów uchwał w sprawie zmian nazw ulic i placów istniejących oraz w sprawie nadania nazw ulicom i placom nowopowstałym na terenie miasta,
 • inspirowanie i opiniowanie kierunków promocji miasta,
 • przedkładanie Prezydentowi Grudziądza propozycji przedsięwzięć z dziedziny kultury, turystyki i promocji do realizacji w kolejnym roku budżetowym,
 • analiza realizacji strategii promocji miasta.

skład:

 • CZEPEK Marek Józef
 • DROZDECKA Aleksandra Ewa
 • GBURCZYK Maciej
 • MIEDZIANOWSKI Grzegorz Jan
 • OGONOWSKA Edyta Renata
 • POKORA Krzysztof Piotr
 • ŻEBROWSKI Mariusz Arkadiusz - przewodniczący

 

KOMISJA MIESZKANIOWA

zadania:

 • dokonywanie oględzin warunków mieszkaniowych w miejscu zamieszkania wnioskodawcy,
 • analiza złożonych wniosków o przydział lokali mieszkalnych, pomieszczeń zastępczych - z zasobów komunalnych miasta oraz ich opiniowanie /na podstawie zgromadzonej dokumentacji w MPGN Sp. z o.o. w Grudziądzu/,
 • opiniowanie przedstawionej informacji o realizowanych zamianach lokali mieszkalnych przez MPGN Sp. o.o.w Grudziądzu /półrocznie/,
 • opiniowanie informacji o przydzielanych lokalach socjalnych mieszkańcom oraz o zrealizowanych eksmisjach bez prawa do lokalu socjalnego /półrocznie/,
 • ocena polityki czynszowej realizowanej przez MPGN Sp. z o.o. w Grudziądzu w odniesieniu do przepsiów prawa miejscowego,
 • opiniowanie informacji o sprzedaży: lokali mieszkalnych, całych nieruchomości i ich części - stanowiących własność gminy i spółki /kwartalnie/.

skład:

 • BAGNIEWSKA Helena Teresa
 • KLEIN Grzegorz
 • KOSIŃSKI Krzysztof Roman
 • KOZŁOWSKI Wiesław Edward
 • MIEDZIANOWSKI Grzegorz Jan - przewodniczący
 • NAPOLSKI Paweł
 • ROHDE Piotr Ryszard

 

KOMISJA SPORTU

zadania:

 • działania w zakresie rozwoju kultury fizycznej w szkołach, klubach sportowych i kulturze masowej,
 • działania w zakresie rozwoju bazy sportowej,
 • wspieranie sportu wyczynowego.

skład:

 • GOSZKA Arkadiusz Krzysztof
 • JEZIERSKI Piotr
 • KOWAROWSKI Łukasz Mariusz
 • OGONOWSKA Edyta Renata
 • SMOLAREK Tomasz Jerzy
 • SZYMAŃSKI Sławomir Andrzej - przewodniczący

KOMISJA ZDROWIA, SPRAW SPOŁECZNYCH I RODZINY

zadania:

 • sprawy dot. profilaktyki i ochrony zdrowia,
 • zwalczanie patologii społecznych, w tym narkomanii i alkoholizmu,
 • sprawy dot. pomocy społecznej, opieki nad osobami niepełnosprawnymi i seniorami oraz rozwiązywanie problemów społecznych i socjalnych osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem,
 • działania w zakresie zmniejszenia bezrobocia w mieście,
 • bieżąca współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji zadań własnych gminy.

skład:

 • BAGNIEWSKA Helena Teresa
 • CZEPEK Marek Józef
 • JONIEC Miłosz
 • KLEIN Grzegorz
 • KOSIŃSKI Krzysztof Roman
 • MISIEWICZ Krzysztof Roman
 • OGONOWSKA Edyta Renata
 • WITKOWSKI Andrzej Franciszek - przewodniczący

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Kopczyński 04-12-2018 08:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-12-2018
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 31-08-2021 14:05