herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument UCHWAŁA NR VI/51/19 w sprawie przyjęcia apelu Rady Miejskiej Grudziądza o dialog ze związkami zawodowymi pracowników oświaty i wychowaniaoraz o zwiększenie w budżecie państwa na rok 2019 wydatków przeznaczonych na część oświatową subwencji ogólnej w celu podwyższenia wynagrodzeń nauczycieli 2019-02-06 11:22
dokument UCHWAŁA NR VI/50/19 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej na terenie miasta Grudziądza. 2019-02-06 11:20
dokument UCHWAŁA NR VI/49/19 zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego, przedszkoli specjalnych, przedszkoli integracyjnych, szkół, szkół integracyjnych i placówek, dla których gmina-miasto Grudziądz jest organem rejestrującym oraz trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania 2019-02-06 11:18
dokument UCHWAŁA NR VI/48/19 w sprawie zamiaru przekształcenia IV Liceum Ogólnokształcącego w Grudziądzu poprzez przeniesienie jego siedziby 2019-02-06 11:18
dokument UCHWAŁA NR VI/47/19 zmieniająca uchwałę w sprawie Programu "Grudziądzka Karta Dużej Rodziny" 2019-02-06 11:14
dokument UCHWAŁA NR VI/46/19 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego z siedzibą w Grudziądzu 2019-02-06 11:13
dokument UCHWAŁA NR VI/45/19 w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok 2019-02-06 11:07
dokument UCHWAŁA NR VI/44/19 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Grudziądza na lata 2019-2039 2019-02-06 11:08
dokument UCHWAŁA NR VI/43/19 w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok 2019-02-06 11:03