herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

UCHWAŁA NR XXXIII/139/08 w sprawie zwolnienia z obowiązku oddania w najem w drodze przetargu nieruchomości na rzecz Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Młodzieży "Junak"

UCHWAŁA NR XXXIII/139/08
RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA
z dnia 29 grudnia 2008 r.

w sprawie zwolnienia z obowiązku oddania w najem w drodze przetargu nieruchomości na rzecz Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Młodzieży „Junak”

          Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz.1111) oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004 r. Nr 261 , poz. 2603, z 2004 r. Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459, z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz.1600, Nr 220, poz. 1601, z 2007 r. Nr 69, poz. 468, Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 59, poz. 369) uchwala się co następuje:

          § 1. Zwalnia się z obowiązku oddania w najem w drodze przetargu nieruchomość stanowiącą własność gminy – miasto Grudziądz, oznaczoną jako działka nr 2/20 o powierzchni 4.769 m2 w obrębie 132, zapisaną w księdze wieczystej KW TO1U/00018849/3 zabudowaną budynkiem szkoły.

          § 2. Nieruchomość wskazana w § 1 zostanie oddana w najem na okres 5 lat na rzecz obecnego najemcy - Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Młodzieży „Junak” w celu prowadzenia działalności oświatowo-wychowawczej.

          § 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Grudziądza.

          § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

  Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Sławomir Szymański
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Stellmacher 31-12-2008 10:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 29-12-2008
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 13-02-2009 11:07