herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

UCHWAŁA NR XXXIII/144/08 zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości opłaty za zakwaterowanie w Zespole Placówek Młodzieżowych "Bursa" w Grudziądzu przy ul. Hallera 37.

UCHWAŁA Nr XXXIII/144/08
RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA
z dnia 29 grudnia 2008 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości opłaty za zakwaterowanie w Zespole Placówek Młodzieżowych „Bursa” w Grudziądzu przy ul. Hallera 37.

          Na podstawie art.12 pkt.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1592, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz.1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759 oraz z 2007 r. Nr 173, poz. 1218) oraz §66 ust.2 i ust.4 i §67 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz .U. Nr 52 poz. 467, Nr 212 poz. 1767) uchwala się, co następuje:

          § 1. W uchwale Nr XXV/75/08 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 25 czerwca 2008 roku w sprawie wysokości opłaty za zakwaterowanie w Zespole Placówek Młodzieżowych „Bursa” w Grudziądzu przy ul. Hallera 37 (Dz.Urz.Woj.Kuj.Pom. Nr 122, poz.1950) § 2 otrzymuje brzmienie:

           „ §2. Ustala się opłatę za korzystanie z miejsc noclegowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym funkcjonującym w Zespole Placówek Młodzieżowych „Bursa” dla dzieci, młodzieży i ich opiekunów w następujący sposób:
             1) w pokojach jednoosobowych o podwyższonym standardzie w wysokości 60,00 zł od osoby za dobę (pozostałe osoby 60,00zł);
             2) w pokojach jednoosobowych w wysokości 29,00 zł od osoby za dobę (pozostałe osoby 36,00zł);
             3) w pokojach dwu- i trzyosobowych w wysokości 20,00 zł od osoby za dobę (pozostałe osoby 24,00zł);
             4) w przypadku korzystania przez osoby uczące się w szkołach działających na terenie Grudziądza z pokoi dwu- i trzyosobowych przez okres dłuższy niż 30 dni opłata miesięczna wynosi 150,00 zł od osoby”.

          § 2. Uchyla się uchwałę Nr XXX/112/08 z dnia 29 października 2008 roku zmieniającą uchwałę w sprawie wysokości opłaty za zakwaterowanie w Zespole Placówek Młodzieżowych „Bursa” w Grudziądzu przy ul. Hallera 37.

          § 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Grudziądza.

          § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

  Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Sławomir Szymański
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Stellmacher 31-12-2008 11:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 29-12-2008
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 20-02-2009 12:14