herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

UCHWAŁA NR XXXIII/149/08 w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

UCHWAŁA NR XXXIII/149/08
RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA
z dnia 29 grudnia 2008 r.

w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

          Na podstawie art.81 ust. 1 z ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 238, poz. 2390, z 2006 r. Nr 50, poz. 362 i Nr 126, poz. 875 ) oraz § 8 ust. 3 uchwały Nr XLVIII/165/05 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 5 grudnia 2005 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2006 r. Nr 7, poz. 75) uchwala się, co następuje:

          § 1. Przyznaje się Zgromadzeniu Księży Marianów Prowincja Polska z siedzibą przy ul. Bonifacego 9 w Warszawie dotację w wysokości 70.000,00 zł na prace konserwatorskie przy kościele św. Franciszka Ksawerego, wpisanym do rejestru zabytków pod nr A/361, polegające na remoncie elewacji północnej.

          § 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Grudziądza.

          § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

  Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Sławomir Szymański
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Stellmacher 31-12-2008 11:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 29-12-2008
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 20-02-2009 13:52