herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

ZARZĄDZENIE NR 45/19 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu w 2019 roku

ZARZĄDZENIE NR 45/19
PREZYDENTA GRUDZIĄDZA
z dnia 04.02.2019 r.

 

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu w 2019 roku

 

 

Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018 r., poz. 1263 z późn. zm.) oraz § 5 uchwały Nr LVIII/98/10 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 27 października 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez gminę-miasto Grudziądz (Dz. U. Woj. Kuj.-Pom. z 2010 r., Nr 182, poz. 2403) zarządzam, co następuje:

 

§ 1. W celu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu w 2019 roku powołuję komisję konkursową w składzie:

  1. Małgorzata Sadowska-Rodziewicz – Naczelnik Wydziału Kultury, Sportu i Promocji;
  2. Kinga Bączkowska – Kierownik Referatu Sportu w Wydziale Kultury, Sportu
    i Promocji;
  3. Łukasz Froncek – podinspektor w Wydziale Kultury, Sportu i Promocji;
  4. Ewelina Klucznik – referent w Wydziale Kultury, Sportu i Promocji.

 

§ 2. Do zadań komisji konkursowej należy w szczególności:

  1. dokonanie formalnej i merytorycznej oceny złożonych ofert,
  2. przedłożenie Prezydentowi Grudziądza propozycji rozstrzygnięcia konkursu.

 

§ 3. Z chwilą rozstrzygnięcia konkursu komisja konkursowa ulega rozwiązaniu.

 

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Kultury, Sportu i Promocji.

 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Łukasz Froncek 13-03-2019 09:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-02-2019
Ostatnia aktualizacja: - 13-03-2019 09:39