herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

ZARZĄDZENIE NR 109/19 w sprawie ustalenia składu i zasad powoływania członków Rady Sportu gminy - miasto Grudziądz oraz ustalenia regulaminu jej działania

Zarządzenie Nr 109/19

Prezydenta Grudziądza

z dnia 14 marca 2019 r.

 

w sprawie ustalenia składu i zasad powoływania członków Rady Sportu gminy – miasto Grudziądz oraz ustalenia regulaminu jej działania

 

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 ze zmianami) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

  1. Powołuje się Radę Sportu gminy – miasta Grudziądz, zwaną dalej Radą.
  2. Rada jest organem opiniodawczym i doradczym Prezydenta Grudziądza w zakresie kultury fizycznej.
  3. Do zadań Rady należy w szczególności opiniowanie:

1) projektów strategii rozwoju gminy – miasto Grudziądz w zakresie kultury fizycznej,

2) projektów budżetu miasta w części dotyczącej kultury fizycznej,

3) projektów uchwały dotyczących rozwoju sportu,

4) projektów uchwały dotyczący stypendiów, nagród i wyróżnień sportowych,

5) programów rozwoju bazy sportowej w Grudziądzu, w tym w szczególności miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w zakresie dotyczącym terenów wykorzystywanych na cele kultury fizycznej.

 

  1. W ramach swojej działalności Rada współpracuje z wszystkimi podmiotami realizującymi na terenie gminy – miasto Grudziądz zadania z zakresu kultury fizycznej oraz z komisją właściwą ds. sportu Rady Miejskiej Grudziądza.
  2. W skład Rady wchodzą:

1) przedstawiciele organizacji i instytucji realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej,

2) przedstawiciele jednostek organizacyjnych mających w swojej działalności statutowej zadania z zakresu kultury fizycznej,

3) przedstawiciel Wydziału właściwego ds. sportu Urzędu Miejskiego w Grudziądzu.

 

§ 2

Regulamin działania Rady stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału właściwego ds. sportu Urzędu Miejskiego w Grudziądzu.

 

§ 4

Traci moc Zarządzenie Nr 396/10 Prezydenta Grudziądza z dnia 18 października
2010 r. w sprawie ustalenia regulaminu działania Rady Sportu oraz określenia składu
i zasad powoływania jej członków.

 

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Łukasz Froncek 18-03-2019 09:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-03-2019
Ostatnia aktualizacja: Łukasz Froncek 18-03-2019 09:35