herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

INFORMACJA o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dlaPrzedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego ?SOLO?- Bożena Wiśniewska

Grudziądz, dnia 4 kwietnia 2019 roku

GK-I.6220.14.2018

I N F O R M A C J A

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.),

zawiadamia się, że

po rozpatrzeniu wniosku Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego „SOLO”- Bożena Wiśniewska, Płużnica 62a, 87-214 Płużnica, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw płynnych w Grudziądzu przy ul. Szosa Toruńska na terenie działki nr 59/10 obręb 141 oraz po otrzymaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grudziądzu z dnia 24 stycznia 2019 roku, znak: N.NZ-423/3/19, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dnia 30 stycznia 2019 roku, znak GD.RZŚ.435.55.2019.AOT oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 6 marca 2019 roku, znak: WOO.4220.18.2019.DB3 dnia 4 kwietnia 2019 roku przedmiotowa decyzja została wydana.

Jednocześnie zawiadamiam, że z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym wydanymi opiniami organów można się zapoznać w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu
w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska przy ul. Sikorskiego 32-36, I piętro, pokój nr 13.

Informacja zostaje podana do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Grudziądzu oraz na tablicach ogłoszeń tutejszego Urzędu.

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Hanna Lubiszewska-Gruszczyńska 08-04-2019 12:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-04-2019
Ostatnia aktualizacja: - 08-04-2019 12:06