herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

X sesja Rady Miejskiej Grudziądza 24 kwietnia 2019 r.

Przewodniczący Rady  zwołuje:

X sesję Rady Miejskiej Grudziądza w dniu 24 kwietnia 2019 r. o godz. 11:00    
w sali 301  Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, przy ul. Ratuszowej 1.

Porządek Obrad* :

 1. Sprawy porządkowe:
 1. otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,
 2. przedstawienie porządku obrad,
 3. przyjęcie protokołu z VIII sesji.
 1. Informacje Prezydenta Grudziądza.
 2. Sprawozdania z działalności za rok 2018:
 1. Powiatowego Urzędu Pracy,
 2. Państwowej Straży Pożarnej,
 3. Komendy Miejskiej Policji,
 4. Straży Miejskiej,
 5. Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie,
 6. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego,
 7. Prezydenta Grudziądza dotyczące przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków,
 8. Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Grudziądza.
 1. Sprawozdanie organizatora rodzinnej pieczy zastępczej – Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Grudziądzu z realizacji zadań w zakresie pieczy zastępczej w 2018 roku.
 2. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2018.
 3. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za 2018 rok.
 4. Informacja o realizacji w 2018 roku programu „Grudziądzka Karta Dużej Rodziny”;
 5. Informacja o realizacji w 2018 roku programu „Grudziądzka Karta Seniora”.
 6. Raport z wykonania Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2018 rok.
 7. Sprawozdanie z działalności Grudziądzkiej Rady Seniorów w 2018 roku.
 8. Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Grudziądz na lata 2016-2023 za rok 2018.
 9. Informacja Prezydenta Grudziądza o zgłaszanych żądaniach, o których mowa w art. 36 ust. 1-3 i ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz o wydanych decyzjach, o których mowa w art. 37 ust. 6 i 7 ustawy za 2018 rok.
 10. Informacja Prezydenta Grudziądza o wniesionych przez gminę-miasto Grudziądz wkładach do spółek prawa handlowego, których gmina jest wspólnikiem.
 11. Sprawozdanie z realizacji „Programu opieki nad zabytkami dla miasta Grudziądza na lata 2017-2020” w latach 2017-2018.
 12. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok.
 13. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Grudziądza na lata 2019-2039.
 14. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Domowi Pomocy Społecznej w Grudziądzu.
 15. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego z siedzibą w Grudziądzu.
 16. Uchwała w sprawie sezonu kąpielowego na terenie gminy–miasto Grudziądz w 2019 roku.
 17. Uchwała w sprawie wykazu kąpielisk na terenie gminy–miasto Grudziądz w 2019 roku.
 18. Uchwała w sprawie skargi na działalność Prezydenta Grudziądza.
 19. Uchwała w sprawie skargi na działalność Komisji Rewizyjnej VII kadencji Rady Miejskiej Grudziądza w latach 2014-2018.
 20. Uchwała w sprawie skargi na bezczynność Prezydenta Grudziądza.
 21. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Grudziądza.
 22. Oświadczenia.
 23. Zakończenie obrad.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Klucznik 11-04-2019 10:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 11-04-2019
Ostatnia aktualizacja: Joanna Klucznik 17-05-2019 07:37