herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Zmiana pozwolenia zintegrowanego dla Polmlek Grudziądz Sp. z o.o. w zakresie ilości wytwarzanych odpadów, znak ŚRO-I.6223.3.2022.HL 2023-07-04 13:59
dokument DECYZJA zmieniająca pozwolenie zintegrowane z dnia 19 stycznia 2018 roku, znak: GK-I.6223.2.2017 (udzielenie odstępstaw od konkluzji BAT)- OPEC GRUDZIĄDZ Sp. z o.o. 2023-04-05 14:02
dokument PODANIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI INFORMACJI o wydaniu dnia 31 marca 2023 roku zmiany pozwolenia zintegrowanego obejmującej między innymi udzielenie odstępstwa o którym mowa w art. 204 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018, poz. 799 ze zm.)- OPEC GRUDZIĄDZ Sp. z o.o. 2023-04-05 13:59
dokument PODANIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI INFORMACJI o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego GK-I.6223.2.2017, z dnia 19 stycznia 2018 roku, z późniejszymi zmianami, obejmującej udzielenie odstępstwa, o którym mowa w art. 204 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska- OPEC GRUDZIĄDZ 2023-02-01 15:13
dokument Zmiana pozwolenia zintegrowanego dla Polmlek Grudziądz Sp. z o.o. w zakresie dostosowania się do konkluzji BAT 2022-05-31 16:21
dokument Zmiana pozwolenia zintegrowanego w zakresie oznaczenia prowadzącego instalację energetycznego spalania paliw z OPEC-INEKO Sp. z o.o. na OPEC GRUDZIĄDZ Sp. z o.o. 2022-03-07 13:52
katalog Zmiany pozwolenia zintegrowanego dla OPEC-INEKO Sp. z o.o. od 2006 roku do 2019 roku - KATALOG -
dokument Zmiana pozwolenia zintegrowanego dla OPEC-INEKO Sp. z o.o.- dostosowanie do części wymagań BAT 2021-03-18 13:56
dokument Zmiana pozwolenia zintegrowanego OPEC-INEKO Sp. z o.o.- emitor E-1 2020-11-25 10:32
dokument Podanie do publicznej wiadomości informacji o wydaniu pozwolenia zintegrowanego dla Polmlek Grudziądz Sp. z o.o. 2020-04-15 20:44
dokument Pozwolenie zintegrowane Polmlek Grudziądz Sp. z o.o. 2020-04-15 20:41
dokument Podanie do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego dla Polmlek Grudziądz Sp. z o.o. 2020-03-18 14:48
dokument Pozwolenie zintegrowane OPEC GRUDZIĄDZ Sp. z o.o. ujednolicone z dnia 19.01.2018 2019-05-20 13:33
dokument Pozwolenie zintegrowane OPEC GRUDZIĄDZ Sp. z o.o. z dnia 30.06.2006 2019-05-20 13:32