herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

XIII sesja Rady Miejskiej Grudziądza 19 czerwca 2019 r.

Przewodniczący Rady  zwołuje:

XIII sesję Rady Miejskiej Grudziądza w dniu 19 czerwca 2019 r. o godz. 12:30    
w sali 301  Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, przy ul. Ratuszowej 1.

 

Porządek Obrad* :

 1. Sprawy porządkowe;
 1. otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,
 2. przedstawienie porządku obrad,
 3. przyjęcie protokołu z X sesji.
 1. Informacje Prezydenta Grudziądza.
 2. Raport o stanie Miasta Grudziądza w 2018 roku.
 3. Uchwała w sprawie udzielenia wotum zaufania Prezydentowi Grudziądza.
 4. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok.
 5. Uchwała w sprawie nieudzielenia Prezydentowi Grudziądza absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2018 rok.
 6. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok.
 7. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Grudziądza na lata 2019-2039.
 8. Uchwała w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających gminie-miasto Grudziądz lub jej jednostkom organizacyjnym wymienionym w art. 9 pkt 3, 4 i 13 ustawy o finansach publicznych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg.
 9. Uchwała w sprawie utworzenia innej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych w Zespole Szkół Ekonomicznych w Grudziądzu.
 10. Uchwała w sprawie utworzenia innej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych w Szkole Podstawowej Nr 5 im. płk. Stanisława Sitka w Grudziądzu.
 11. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.
 12. Uchwała w sprawie uznania petycji Stowarzyszenia Polski Instytut Praw Głuchych za zasługującą na uwzględnienie.
 13. Uchwała w sprawie uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Grudziądzu.
 14. Uchwała w sprawie przyjęcia „Program Ochrony Środowiska dla Gminy - miasto Grudziądz na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023-2026”.
 15. Uchwała w sprawie przyjęcia „Planu Adaptacji Gminy - miasto Grudziądz do zmian klimatu do roku 2030”.
 16. Uchwała w sprawie ceny za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych.
 17. Uchwała w sprawie „Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Grudziądza na lata 2019-2022”.
 18. Uchwała w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.
 19. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu za 2018 rok.
 20. Uchwała w sprawie ustalenia zaleceń i kierunków działania dla Prezydenta Grudziądza dotyczących wdrożenia procedur zmierzających do rozwoju miejsko - gminnego budownictwa mieszkaniowego na terenie gminy - miasto Grudziądz.
 21. Uchwała w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Nauczycielskiej 19.
 22. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów i procedury wyłonienia nabywcy udziałów gminy-miasto Grudziądz w spółce Miejskiej Wodociągi i Oczyszczalnia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grudziądzu.
 23. Uchwała w sprawie utworzenia i przystąpienia do spółki akcyjnej pod firmą Grudziądzki Holding Komunalny Spółka Akcyjna z siedzibą w Grudziądzu.
 24. Uchwała w sprawie powołania zespołu do wyboru ławników.
 25. Uchwała w sprawie zatwierdzenia Programu naprawczego Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.
 26. Uchwała w sprawie likwidacji Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.
 27. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przekształcenie Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu w spółkę kapitałową.
 28. Oświadczenia.
 29. Zakończenie obrad.

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Klucznik 10-06-2019 08:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-06-2019
Ostatnia aktualizacja: Joanna Klucznik 13-06-2019 10:45