herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

Telefon +48 564510435

Miejski Konserwator Zabytków - Izabela Fijałkowska

Do właściwości Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków należy w szczególności:

 1. przedstawianie na wniosek właściciela lub posiadacza zabytku zaleceń konserwatorskich w odniesieniu do zbytków niewpisanych do rejestru zabytków;
 2. nakazanie właścicielowi lub posiadaczowi przedmiotu będącego zabytkiem lub posiadającego cechy zabytku oraz zabytku nieruchomego, jak również nieruchomości o cechach zabytku, udostępniania przedmiotu lub nieruchomości na czas niezbędny do prowadzenia badań, jednak nie dłuższy niż 3 miesiące od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna;
 3. przekazywanie spraw Kujawsko-Pomorskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków w przypadku konieczności wydania decyzji nakazującej dalsze wstrzymanie robót i przeprowadzenie badań archeologicznych w niezbędnym zakresie określonym w art. 32 ust. 5 pkt 3 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opieki nad zabytkami;
 4. postępowanie w sprawie umieszczania na zabytku wpisanym do rejestru urządzeń technicznych, tablic, reklam oraz napisów, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
 5. nakazanie wstrzymania prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku niewpisanym do rejestru zabytków, jeżeli zabytek ten spełnia warunki uzasadniające dokonanie wpisu do rejestru zabytków;
 6. uzgadnianie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do obszarów objętych formami ochrony zabytków, o których mowa w art. 7 ustawy o ochronie zabytków i opieki nad zabytkami oraz ujętych w gminnej ewidencji zabytków z wyłączeniem zabytków archeologicznych i zabytkowych form zaprojektowanej zieleni wpisanej do rejestru zabytków;
 7. uzgadnianie decyzji o warunkach zabudowy w odniesieniu do obszarów i obiektów objętych formami ochrony zabytków, o których mowa w art. 7 ustawy o ochronie zabytków i opieki nad zabytkami oraz ujętych w gminnej ewidencji zabytków z wyłączeniem zabytków archeologicznych i zabytkowych form zaprojektowanej zieleni wpisanej do rejestru zabytków;
 8. uzgadnianie pozwoleń na budowę lub rozbiórkę w stosunku do obiektów budowlanych niewpisanych do rejestru zabytków, a ujętych w gminnej ewidencji zabytków oraz obszarów niewpisanych do rejestrów zabytków, a ujętych w gminnej ewidencji zabytków;
 9. prowadzenie gminnej ewidencji zabytków;
 10. inicjowanie przeprowadzania prac konserwacyjnych i remontowych zabytków stanowiących własność miasta;
 11. planowanie i zlecanie opisu zabytków.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Kopczyński 25-06-2019 16:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-06-2019
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 20-02-2023 13:00