herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Biuro Prezydenta

Telefon +48 564510201

Kierownik: Izabela Aranowska-Wtorek

Izabela Aranowska-Wtorek

Do właściwości Biura należy w szczególności:

1) zapewnienie obsługi organizacyjnej pracy Prezydenta i Wiceprezydentów;
2) koordynowanie współpracy Prezydenta z organami administracji rządowej, samorządowej różnych szczebli, parlamentarzystami i innymi podmiotami, a w szczególności:
  a) organizowanie obsługi kontaktów Prezydenta z przedstawicielami administracji rządowej, organami samorządu terytorialnego, przedstawicielami organizacji gospodarczych i zawodowych, klubami radnych Rady,
  b) nadawanie biegu składanym do Prezydenta przez parlamentarzystów, organizacje gospodarcze i zawodowe oraz kluby radnych Rady inicjatywom, propozycjom i wnioskom,
  c) obsługa organizacyjna wizyt, spotkań i uroczystości z udziałem Prezydenta, stosowanie protokołu dyplomatycznego oraz współorganizacja kontaktów władz miasta z miastami partnerskimi;
3) prowadzenie sekretariatów Prezydenta i Wiceprezydentów, a w szczególności:
  a) prowadzenie terminarzy spotkań Prezydenta i Wiceprezydentów,
  b) prowadzenie oficjalnej i okolicznościowej korespondencji oraz koordynacja współpracy w tym zakresie z komórkami organizacyjnymi,
  c) prowadzenie rejestru zarządzeń Prezydenta,
  d) prowadzenie baz danych instytucji i osób współpracujących;
4) w zakresie organizowania kontaktów Prezydenta z mieszkańcami:
  a) przygotowywanie i organizacja spotkań Prezydenta z mieszkańcami Grudziądza,
  b) inspirowanie cyklicznych spotkań Prezydenta ze środowiskami zawodowymi miasta,
  c) inspirowanie i przygotowywanie spotkań Prezydenta z młodzieżą;
5) w zakresie obsługi Kolegiów Prezydenta:
  a) zbieranie od komórek organizacyjnych materiałów na posiedzenia Kolegium,
  b) opracowywanie porządku obrad Kolegium,
  c) protokołowanie posiedzeń Kolegium, archiwizowanie protokołów,
  d) przygotowywanie rejestru podjętych decyzji oraz poleceń wydanych podczas posiedzenia Kolegium i ich dystrybucja do właściwych komórek organizacyjnych i jednostek organizacyjnych;
6) współprowadzenie ewidencji przyjęć interesantów w sprawach skarg i wniosków przez Prezydenta i Wiceprezydentów oraz wykonywanie innych niezbędnych zadań i czynności w tym zakresie.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Kopczyński 25-06-2019 16:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-06-2019
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 19-11-2021 10:51