herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Biuro Prawne

Telefon +48 564510340

Do właściwości Biura należy w szczególności:

1) opiniowanie pod względem prawnym i redakcyjnym projektów aktów prawnych Rady i Prezydenta;
2) opiniowanie pod względem formalno-prawnym projektów umów i porozumień z wyłączeniem spraw z zakresu ochrony danych osobowych przypisanych do zadań Biura Inspektora Ochrony Danych;
3) opiniowanie spraw pracowniczych;
4) udział w przygotowywaniu i negocjowaniu przez merytoryczne komórki organizacyjne projektów umów o skomplikowanym charakterze prawnym lub mogących spowodować powstanie dla miasta poważnych zobowiązań finansowych;
5) świadczenie pomocy prawnej Radzie i Prezydentowi;
6) udzielanie porad i konsultacji prawnych oraz sporządzanie opinii prawnych w ramach bieżącej współpracy z komórkami organizacyjnymi Urzędu z wyłączeniem spraw z zakresu ochrony danych osobowych przypisanych do zadań Biura Inspektora Ochrony Danych;
7) niezwłoczne informowanie komórek organizacyjnych o prowadzonych sprawach sądowych, wydanych wyrokach oraz bieżąca współpraca w tym zakresie;
8) zastępstwo procesowe w sprawach z udziałem miasta lub Urzędu;
9) wykonywanie funkcji pełnomocników miasta i Urzędu przed sądami powszechnymi, organami i urzędami;
10) współpraca, w zakresie obsługi prawnej, z jednostkami organizacyjnymi miasta, w tym ze spółkami prawa handlowego z udziałem miasta;
11) opiniowane wpływających do Urzędu pism i podań pod kątem, czy są skargą lub wnioskiem w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego;
12) opiniowanie pod względem formalno-prawnym projektów Specyfikacji Warunków Zamówienia;
13) bieżące informowanie kierowników komórek organizacyjnych Urzędu o obowiązującym stanie prawnym i jego zmianach, mającym wpływ na działania tych komórek.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Kopczyński 25-06-2019 16:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-06-2019
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 22-11-2021 08:23