herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Biuro Informatyki

Telefon +48 564510422

Kierownik: Wojciech Stodolski

Do właściwości Biura należy w szczególności:

1) opracowanie i nadzór nad realizacją strategii informatyzacji Urzędu;
2) nadzór nad opracowaniem, wytworzeniem i eksploatacją systemów informatycznych dla potrzeb poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu;
3) przygotowanie i kontrola realizacji umów związanych z informatyzacją Urzędu;
4) administrowanie infrastrukturą teleinformatyczną Urzędu: serwisami, usługami sieciowymi oraz systemami baz danych;
5) organizowanie szkoleń dla pracowników Urzędu w zakresie obsługi sprzętu komputerowego i pracy z systemami;
6) współdziałanie w zakresie prac teleinformatycznych w mieście;
7) analizowanie potrzeb informatycznej integracji Urzędu z administracją rządową i samorządową;
8) udział w przygotowywaniu projektów informatycznych finansowanych ze źródeł zewnętrznych;
9) nadzorowanie przeprowadzania archiwizacji danych oraz przechowywanie tych danych;
10) nadzór nad aktualizacją systemów informatycznych;
11) koordynacja i nadzór nad opracowaniem oprogramowania i wykorzystania informacji z baz danych;
12) sprawowanie nadzoru nad modernizowaniem, naprawianiem i konserwowaniem sprzętu komputerowego oraz drukarek;
13) koordynacja modernizacji i rozbudowy sieci komputerowej Urzędu;
14) zarządzanie zakupionymi licencjami i procedurami ich dotyczącymi;
15) prowadzenie profilaktyki antywirusowej, antyspamowej i antywłamaniowej sieci informatycznej Urzędu;
16) przeciwdziałanie próbom naruszenia bezpieczeństwa i integralności informacji w systemach informatycznych;
17) nadzór nad zabezpieczeniem komórek organizacyjnych w materiały eksploatacyjne;
18) testowanie sprzętu komputerowego, oprogramowania;
19) obsługa techniczna systemu do prowadzenia obrad sesji Rady Miejskiej Grudziądza;
20) obsługa techniczna transmisji w internecie sesji Rady Miejskiej Grudziądza;
21) gospodarowanie sprzętem komputerowym urzędu – ewidencja środków trwałych;
22) sprawowanie nadzoru nad usługami informatycznymi dostarczanymi przez podmioty zewnętrzne m. in. internet, usługi hostingowe, usługi nadzoru autorskiego i serwisowego;
23) przeprowadzanie okresowych przeglądów infrastruktury informatycznej;
24) nadzór nad realizacją umów z dostawcami i wykonawcami w zakresie umów informatycznych, serwisowych i gwarancyjnych;
25) opracowywanie projektów rzeczowych planów wieloletnich i rocznych zakupów sprzętu komputerowego, oprogramowania, programów użytkowych, urządzeń i instalacji sieciowych, internetowych, według potrzeb i możliwości finansowych określonych w planie finansowym;
26) administracja, obsługa, konserwacja sprzętu i oprogramowania w zakresie zadań rządowych tj. System CEPIK i Źródło;
27) realizacja funkcji Help-Desk-u rozumianej jako udzielanie wsparcia merytorycznego i funkcjonalnego użytkownikom sprzętu i oprogramowania;
28) przygotowanie, wsparcie i obsługa informatyczna w zakresie wyborów;
29) administrowanie stroną internetową portalu miejskiego (https://grudziadz.pl).

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Kopczyński 25-06-2019 16:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-06-2019
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 24-11-2021 08:00