herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Biuro Gospodarki Odpadami

Telefon +48 564510335

Kierownik: Adam Przyborski

Adam Przyborski

Do właściwości Biura należy w szczególności:

1) realizacja zadań określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w mieście;
2) wdrażanie, organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie miasta;
3) nadzór nad systemem gospodarki odpadami komunalnymi oraz opracowywanie regulaminu utrzymania czystości i porządku;
4) wykonywanie innych czynności związanych z odbieraniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
5) bieżąca analiza systemu gospodarki odpadami komunalnymi;
6) weryfikacja składanych przez właścicieli nieruchomości deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
7) kontrola realizacji umów zawartych z podmiotami świadczącymi usługi w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów;
8) zbieranie i weryfikacja danych przekazywanych przez przedsiębiorców w sprawozdaniach;
9) przygotowywanie sprawozdań związanych z gospodarką odpadami oraz korzystaniem ze środowiska wymaganych przez przepisy prawa;
10) współpraca ze Strażą Miejską w zakresie kontroli realizacji obowiązków właścicieli nieruchomości dot. gospodarki odpadami komunalnymi;
11) współpraca przy prowadzeniu kampanii edukacyjnych w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami;
12) wprowadzanie danych z deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do systemu informatycznego;
13) prowadzenie postępowań w przypadku braku złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
14) prowadzenie postępowań w przypadku błędnie wypełnionych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
15) prowadzenie bazy danych nieruchomości, z których odbierane są odpady komunalne;
16) likwidowanie nielegalnych wysypisk śmieci;
17) prowadzenie postępowań w zakresie udzielania ulg dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
18) nadzór nad realizacją usług świadczonych przez Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. powierzonego zadania wynikającego z umowy o świadczenie usług publicznych w ogólnym interesie gospodarczym w zakresie prowadzenia i obsługi punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy-miasto Grudziądz;
19) nadzór nad realizacją usług świadczonych przez Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Sp. z o.o. powierzonego zadania wynikającego z umowy o świadczenie usług publicznych w ogólnym interesie gospodarczym w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w gminie-miasto Grudziądz.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Kopczyński 25-06-2019 16:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-06-2019
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 10-11-2021 10:49