herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Polityki Gospodarczej

Telefon +48 564510249

Dyrektor: Beata Szych

Referat Nadzoru Nad Szpitalem - NPG-I

Do właściwości Referatu należy w szczególności:

1) wykonywanie zadań należących do miasta jako podmiotu tworzącego Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. W. Biegańskiego w Grudziądzu w sprawach związanych z gospodarowaniem środkami finansowymi;
2) bieżące monitorowanie i ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej Szpitala.

Referat Nadzoru Nad Spółkami Miejskimi - NPG-II

Do właściwości Referatu należy w szczególności:

1) prowadzenie banku danych oraz przechowywanie dokumentacji spółek prawa handlowego z udziałem gminy-miasta Grudziądza, w tym pełnej informacji w zakresie spraw organizacyjno-prawnych, majątkowych, finansowych, powiązań kapitałowych tych spółek;
2) koordynacja i nadzór korporacyjny w zakresie zadań właścicielskich miasta w stosunku do spółek, w których gmina-miasto Grudziądz posiada udziały/akcje;
3) prowadzenie spraw związanych z przekształceniem, łączeniem, podziałem, likwidacją spółek, w których gmina-miasto Grudziądz posiada udziały/akcje;
4) prowadzenie spraw związanych ze zbywaniem i wnoszeniem udziałów/akcji miasta do spółek, w których gmina-miasto Grudziądz posiada udziały/akcje;
5) monitorowanie sytuacji ekonomiczno-finansowej spółek z udziałem miasta oraz przedkładanie Prezydentowi informacji w tym zakresie;
6) obsługa organu wykonawczego miasta w zakresie pełnienia funkcji zgromadzenia wspólników/akcjonariuszy w spółkach, w których gmina-miasto Grudziądz posiada udziały/akcje;
7) opracowywanie raportu o stanie miasta;
8) opracowywanie Grudziądzkiego Informatora Statystycznego;
9) opracowywanie założeń społeczno-gospodarczych;
10) współpraca z merytorycznymi komórkami organizacyjnymi w zakresie wnoszenia nieruchomości komunalnych jako wkładów niepieniężnych (aportów) do spółek;
11) współpraca z zarządami spółek w zakresie przygotowania dokumentacyjnego i właściwego przeprowadzenia zgromadzenia wspólników/akcjonariuszy, związanego z wniesieniem nieruchomości komunalnych jako wkładów niepieniężnych (aportów) do spółek.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Kopczyński 25-06-2019 16:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-06-2019
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 26-11-2021 08:45