herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Zgodnie z art. 25 ust. 1 i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) Prezydent Grudziądza podaje do publicznej wiadomości informację, że zostały sporządzone wykazy nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz, przeznaczonych do zbycia, na których umieszczono następujące nieruchomości, położone w Grudziądzu 1) lokal mieszkalny nr 5, 2) ul. Kosynierów Gdyńskich 17 3) ul. Długa 34-36 4) ul. Podhalańska

Zgodnie z art. 25 ust. 1 i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) Prezydent Grudziądza podaje do publicznej wiadomości informację, że zostały sporządzone wykazy nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz, przeznaczonych do zbycia, na których umieszczono następujące nieruchomości, położone w Grudziądzu:

  1. lokal mieszkalny nr 5, mieszczący się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, położonym w Grudziądzu przy ul. Prusa 18a wraz z udziałem w prawie własności nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 8/40, obr. 108, pow. 0.0583 ha, zapisanej w księdze wieczystej KW nr TO1U/00020958/7, jako prawo związane z własnością lokalu, nktórego sprzedaż nastąpi w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy;
  2. ul. Kosynierów Gdyńskich 17, nieruchomość oznaczona jako działka nr 37 o pow. 0.0583 ha, obr. 45, zapisana w księdze wieczystej KW nr TO1U/00001372/6, zabudowana czterokondygnacyjną kamienicą z dwiema funkcjonalnie powiązanymi oficynami o łącznej pow. 950,13 m2, której zbycie nastąpi w drodze zamiany nieruchomości;
  3. ul. Długa 34-36, nieruchomość oznaczona jako działka nr 87 o pow. 0.0094 ha, obręb 45, zapisana w księdze wieczystej KW nr TO1U/00002402/3, zabudowana częścią budynku mieszkalnego wielorodzinnego, której zbycie nastąpi w drodze zamiany nieruchomości;
  4. ul. Podhalańska, nieruchomość niezabudowana, oznaczona jako działka nr 157/26 o pow. 0.0299 ha, obręb 141, zapisana w księdze wieczystej KW nr TO1U/00023863/5, której sprzedaż nastąpi w drodze przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Wykazy zostały wywieszone do publicznej wiadomości z dniem 08.07.2019 r. (poz. 1) i z dniem 12.07.2019 r. (poz. 2, 3, 4) na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grudziądzu przy ulicy Ratuszowej 1, a także zostały zamieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.grudziadz.pl w zakładce „informacje” → „gospodarka nieruchomościami”
oraz na stronie internetowej Grudziądza www.grudziadz.pl w zakładce „dla inwestorów” → „gospodarka nieruchomościami” → „wykazy nieruchomości – sprzedaż” (poz. 1, 4) oraz „wykazy nieruchomości – zamiana” (poz. 2, 3).

Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie w/w przepisów upływa z dniem 23.08.2019 r. (poz. 1, 2, 3, 4).   

Szczegółowe informacje dotyczące w/w wykazów można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu - Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (pok. 312), tel. 56 4510277.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Kudlewska 17-07-2019 08:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-07-2019
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Kudlewska 17-07-2019 08:56