herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument UCHWAŁA NR XV/125/19 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 28 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok 2019-09-03 10:28
dokument UCHWAŁA NR XV/126/19 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 28 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Grudziądza na lata 2019-2039 2019-10-08 07:50
dokument UCHWAŁA NR XV/127/19 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Lipowej 2019-09-03 10:31
dokument UCHWAŁA NR XV/128/19 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic Miłej i Zaleśnej oraz terenu położonego w rejonie ulicy Zielonej i rzeki Maruszanki 2019-09-03 10:32
dokument UCHWAŁA NR XV/129/19 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego rzeką Rudniczanką, granicą administracyjną miasta, ogrodami działkowymi, zielenią leśną i Jeziorem Wielkim Rudnickim 2019-09-03 10:32
dokument UCHWAŁA NR XV/130/19 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjno-konserwatorskich przy drzewach-pomnikach przyrody na terenie gminy-miasto Grudziądz 2019-09-03 10:33
dokument UCHWAŁA NR XV/131/19 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 28 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego z siedzibą w Grudziądzu 2019-09-03 10:34
dokument UCHWAŁA NR XV/132/19 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 28 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania nagród dla nauczycieli 2019-09-03 10:35
dokument UCHWAŁA NR XV/133/19 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 28 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania 2019-09-03 10:36