herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o wydaniu w dniu 26.09.2019r. decyzji Nr 9/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę linii kablowej niskiego napięcia 0,4kV, na działkach nr: 8/75 i 8/76 w obrębie 19 położonych przy ul. Karabinierów-Piłsudskiego w Grudziądzu.


Wywieszono dnia, 26.09.2019 r.

Zdjęto dnia, 11.10.2019 r.

Urząd Miejski w Grudziądzu Grudziądz, 26.09.2019 r.

Wydział Budownictwa

i Planowania Przestrzennego

PP-II.6733.10.2019

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) w związku ze złożonym wnioskiem przez Energa Operator S.A., Oddział w Toruniu, ul. gen. Bema 128, 87-100 Toruń, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Łukasza Piłata, ul. Ikara 2/27, 86-300 Grudziądz, do Wydziału Budownictwa
i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Grudziądzu dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę linii kablowej niskiego napięcia 0,4kV na działkach nr: 8/75 i 8/76 w obrębie 19 położonych przy ul. Karabinierów-Piłsudskiego w Grudziądzu, informuję, że w dniu 26.09.2019 r. wydano decyzję nr 9/2019 dla w/w inwestycji.

Dla terenu, na którym położone są w/w działki, w obszarze objętym inwestycją gmina - miasto Grudziądz nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W związku
z brakiem planu miejscowego, na podstawie art. 50 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.), inwestycja celu publicznego ustalana jest w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Organ, po przeprowadzonej analizie uznaje, że wymagany do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego warunek art. 53 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, został spełniony.

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Toruniu, ul. Targowa 13/15 , które należy wnieść za pośrednictwem Prezydenta Grudziądza
w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Walter 26-09-2019 13:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-09-2019
Ostatnia aktualizacja: - 26-09-2019 13:08