herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument UCHWAŁA NR XVIII/145/19 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 24 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 2019-10-28 11:43
dokument UCHWAŁA NR XVIII/144/19 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 24 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie gminy-miasto Grudziądz oraz wysokości opłat za parkowanie i sposobu ich pobierania 2019-10-28 08:01
dokument UCHWAŁA NR XVIII/143/19 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 24 października 2019 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej 2019-10-28 11:45
dokument UCHWAŁA NR XVIII/142/19 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 24 października 2019 r. w sprawie cen za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym 2019-10-28 08:00
dokument UCHWAŁA NR XVIII/141/19 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zaciągnięcia przez gminę-miasto Grudziądz długoterminowej pożyczki z budżetu państwa oraz ustanowienia zabezpieczenia w formie weksli własnych in blanco 2019-10-28 07:58
dokument UCHWAŁA NR XVIII/140/19 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 24 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Grudziądza na lata 2019-2039 2019-10-28 07:57
dokument UCHWAŁA NR XVIII/139/19 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 24 października 2019 r. w sprawie uchwalenia programu postępowania naprawczego gminy-miasto Grudziądz 2019-10-28 07:51
dokument UCHWAŁA NR XVIII/138/19 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 24 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok 2019-10-28 07:50